Nagroda im. Haliny Machulskiej

W 2020 roku, świętując jubileusz 50 lecia naszego Teatru, powołaliśmy Nagrodę imienia Haliny Machulskiej. Nagradzamy nią artystki i artystów, pedagogów i pedagożki, osoby zajmujące się edukacją teatralną i artystyczną, którzy swoją pracą inicjują i konsekwentnie pielęgnują działania twórczych społeczności.

Nagroda ma wymiar finansowy, a wyboru dokonywać będzie Kapituła złożona z laureatek poprzednich edycji Nagrody, ekspertek w dziedzinie edukacji i pedagogiki teatralnej. 

Przyznając Nagrodę im. Haliny Machulskiej, zależy nam na uhonorowaniu osób, które inspirują do samodzielnej pracy i rozwoju, nie zatrzymując się wyłącznie na spektakularnych efektach scenicznych. Chcemy tą nagrodą podkreślić rolę sztuki jako narzędzia inkluzywnego, wzmacniającego więzi i uwrażliwiającego społecznie. Jednocześnie działaniem tym pragniemy wyeksponować postać współzałożycielki Teatru i jej dorobek.

 

Nagroda im. Haliny Machulskiej 2023 jest przedsięwzięciem
dofinansowanym z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Udostępnij: