Polityka prywatności

Dane osobowe Klientów podawane podczas zakupu lub rezerwacji biletów są przetwarzane przez Teatr Ochoty wyłącznie w celu realizacji zakupu lub rezerwacji biletów, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych w celu przedstawienia oferty kulturalnej i edukacyjnej Teatru Ochoty, o ile Klient wyrazi na to zgodę. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

 

 

Udostępnij: