50 lat Teatru Ochoty

22 października 1970 w sali szkoły podstawowej przy ul. Spiskiej 1 odbyła się premiera dramatu Stefana Żeromskiego „Uciekła mi przepióreczka” zrealizowana z inicjatywy Haliny i Jana Machulskich. Ich intencją było „zrobienie Teatru na Ochocie”. Zdeterminowani i konsekwentni, wierni swojej wizji teatru, który miał uczyć i rozwijać aktora i widza, pokonywali kolejne przeszkody w drodze do celu. Mieli wielką wiarę w swoje dzieło i wkładali w nie całe serce.

50 lat później to dzieło wciąż trwa, przede wszystkim w ludziach, którzy zetknęli się z Teatrem Ochoty, z Ogniskiem, z Machulskimi. W roku jubileuszowym chcemy przypomnieć i utrwalić to, co było fundamentem istnienia Teatru Ochoty – budowanie wspólnoty wokół teatru.

50 lat Teatru Ochoty to kilka inicjatyw, które przywracają pamięć o założycielach Teatru Ochoty. Wraz z urzędnikami m.st. Warszawy staramy się o zmianę nazwy Teatru – dodanie Haliny i Jana Machulskich jako jego oficjalnych patronów. Tożsamość miejsca, które stworzyli pragniemy symbolicznie utrwalić w formie minimalistycznego muralu na ścianie budynku – projekt rysunku będzie przedmiotem konkursu dla młodych artystów. Zamierzamy powołać Nagrodę im. Haliny Machulskiej, której laureatami co roku będą edukatorzy teatralni kierujący się w swej pracy ideą długofalowego rozwoju. Zaprosiliśmy Ognisko Machulskich do wspólnego projektu warsztatowego – jego efekt chcemy prezentować w dawnej, sprawdzonej formule  „Dzieci dzieciom”. Wreszcie – o ile sytuacja pozwoli – zorganizujemy spotkanie wspomnieniowe dla wszystkich, dla których Teatr Ochoty jest istotną częścią życiorysu.

Szczegóły na https://50lat.teatrochoty.pl/

Udostępnij: