Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowe.

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-04

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
2. dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
3. brak audio deskrypcji dla materiałów wideo/multimedialnych
4. brak mapy serwisu

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-27.

Data aktualizacji oświadczenia: 2022-05-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Teatr Ochoty nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna

ADRES / DOJAZD DO TEATRU
Teatr Ochoty
ul. Reja 9
02-053 Warszawa
Przed Teatrem znajduje się jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ:
Przystanek: Pomnik Lotnika
Bezpośrednie autobusy z centrum: 128, 175, 504
Autobusy zatrzymujący się w pozostałych częściach zespołu przystankowego Pomnik Lotnika: 143, 167, 182, 187, 188, 523.
Od przystanku autobusowego Pomnik Lotnika do wejścia do teatru jest 300 m.

Przystanek tramwajowy Raszyńska
Tramwaje linii: 15, 35, 36 (T)
Od przystanku tramwajowego Raszyńska do wejścia do teatru jest 350 m.

Najbliższe stacje metra: Politechnika, Pole Mokotowskie
najbliższe przystanki SKM/KM: Warszawa-Ochota

DOJAZD ROWEREM
Przed Teatrem na rowerzystów czeka stojak rowerowy. 100 m od Teatru znajduje się stacja wypożyczalni Veturilo.

OSOBY DEDYKOWANE DO UDZIELANIA INFORMACJI
Marzena Kruszko-Uszyńska: 537 496 529
Kasa biletowa Teatru Ochoty: 535 395 513

WEJŚCIE DO TEATRU

Do teatru prowadzą 2 wejścia:
wejście od kas, wejście główne,
wejście od kawiarni Ocho – wejście do restauracji.

Przy wejściu do teatru znajduje się pochylnia, po której można wjechać wózkiem na parter teatru, gdzie znajduję się winda prowadząca do foyer i sali teatralnej.

Wejście do restauracji znajduje się na poziomie chodnika, a szerokość głównego skrzydła wynosi 85 cm. Jest to szerokość wystarczająca dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Drugie wejście do restauracji znajduje się wewnątrz teatru.

KASY BILETOWE i SZATNIA

W obiekcie znajduje się jeden punkt kasowy oraz ogólnodostępna szatnia (parter). Zarówno lada kasy, jak i szatni są niższe niż 90 cm, a zatem dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Kasjer ma możliwość wyjścia z kasy. W teatrze obowiązują preferencyjne ceny biletów, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami. Osoba z psem asystującym może wejść do teatru.

SCENA

Jest możliwość wjechania windą do foyer i na scenę. Na widowni, w pierwszym rzędzie dostępne są miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Sala nie posiada pętli indukcyjnej ani systemu umożliwiającego tłumaczenie symultaniczne. Teatr dysponuje sprzętem do realizacji spektakli z audiodeskrypcją oraz pętlą indukcyjną.

SALE WARSZTATOWE

W Teatrze, na pierwszym i drugim piętrze znajdują się sale warsztatowe. W Teatrze znajduje się winda.

OCHO – RESTAURACJA

Część stolików umożliwia korzystanie z nich osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Lada baru znajduje się wyżej niż 90 cm i dlatego należy uznać ją za niedostępną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zapewniono jednak obsługę kelnerską.

TOALETA W TEATRZE I RESTAURACJI

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. W toalecie pole manewrowe ma 140 cm x 150 cm. Toaleta restauracji jest przestronna.

OŚWIETLENIE I SYSTEMY ALARMOWE

Oświetlenie w przestrzeniach komunikacyjnych części teatru jest odpowiednie również dla osób z dysfunkcjami wzoru.
System alarmowy ma wyłącznie formę dźwiękową bez sygnałów wizualnych, w związku z czym sygnały nie będzie ostrzegał osób niesłyszących.

INFORMACJE DODATKOWE

Na scenie działa pętla indukcyjna.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Marzena Kruszko-Uszyńska, m.kruszko@teatrochoty.pl, +48 537 496 529.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.”

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Udostępnij: