CZAS TRWANIA 60 minut
Rekomendacja
wiekowa
od 14 lat

1970

W 1970 roku Halina i Jan Machulscy założyli legendarny Teatr Ochoty, niedługo potem powołali do życia Ognisko Teatralne. 50 lat później, zapraszając do współpracy grupę młodych ludzi, przyjrzeliśmy się temu wydarzeniu, ale także szeregowi innych, które miały miejsce w 1970 roku.

Młodzi artyści zetknęli się z dokumentami, zdjęciami i opowieściami z tego czasu. Ich sposób patrzenia na to, co wydarzyło się w 1970 roku był punktem wyjścia do powstania spektaklu. Przełom lat 60. i 70. to czas ogromnych zmian, moment rodzenia się radykalnych idei. Jedną z nich był Teatr Ochoty, w pełni otwarty na widza, oparty na dialogu i eksperymentujący. Spektakl sięga w przeszłość, żeby sprawdzić trwałość tych idei i opowiedzieć za jego pośrednictwem o dzisiejszej rzeczywistości.

Przedstawienie „1970” powstało w ramach obchodów 50-lecia Teatru Ochoty, we współpracy z Polskim Ośrodkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ i Ogniskiem Teatralnym „U Machulskich”.

Gdy Halina i Jan Machulscy odeszli z Teatru Ochoty w 1996 r., założyli własne, niezależne Ognisko Teatralne, w oparciu o Polski Ośrodek ASSITEJ, które działa do dziś i w praktyce kontynuuje dziedzictwo edukacyjne Machulskich. Jednocześnie Teatr Ochoty kontynuował działalność edukacyjną. Po niemal 25 latach od secesji połączyliśmy siły w projekcie twórczym – warsztatach teatralnych dla młodzieży z obu Ognisk, których owocem jest interaktywne przedstawienie teatralne.

Udostępnij: