Ogłoszenia

  • Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich zaprasza do składania ofert na realizację usług poligraficznych.

Zapytanie ofertowe dotyczące usług poligraficznych

  • Teatr Ochoty dokonał aktualizacji Kodeksu Etyki oraz przyjął Politykę Antykorupcyjną i Politykę Gościnności. Z dokumentami można zapoznać się poprzez kliknięcie w poniższe załączniki.

Kodeks Etyki Teatru Ochoty

Polityka Antykorupcyjna Teatru Ochoty

Polityka Gościnności Teatru Ochoty

Udostępnij: