Ogłoszenia

Protokół otwarcia ofert

Przedmiot zamówienia:

Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej ogłasza zamówienie na usługi społeczne.  Przedmiotem zamówienia jest: “Ochrona mienia Teatru Ochoty na terenie ogólnodostępnych części obiektu oraz całodobowy monitoring systemu sygnalizacji włamania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki dostępne są pod niniejszym ogłoszeniem. Termin składania ofert upływa 12 grudnia 2019 r. o godz. 12.00. Przyjętym kryterium oceny ofert jest: cena 100%.

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania „Ochrona mienia Teatru Ochoty na terenie ogólnodostępnych części obiektu oraz całodobowy monitoring systemu sygnalizacji włamania”.

SIWZ na ochronę

SIWZ na ochronę zal 1

SIWZ na ochronę zal 2

SIWZ na ochronę zal 3

SIWZ na ochronę zal 4 wzor umowy

 

 

Udostępnij: