Ogłoszenia

Teatr Ochoty dokonał aktualizacji Kodeksu Etyki oraz przyjął Politykę Antykorupcyjną i Politykę Gościnności. Z dokumentami można zapoznać się poprzez kliknięcie w poniższe załączniki.

Kodeks Etyki Teatru Ochoty

Polityka Antykorupcyjna Teatru Ochoty

Polityka Gościnności Teatru Ochoty

Udostępnij: