Ikonka wiek uczestników 7-20 lat
Ikonka opłaty 140-200 zł miesięcznie

Rekrutacja i opłaty za zajęcia

Rekrutacja na sezon 2018/19 jest już zakończona. Dodatkowe informacje o rekrutacji pod telefonem: + 48 530 569 864 lub mailem ognisko@teatrochoty.pl

Opłaty za zajęcia

Opłaty za zajęcia prosimy uiszczać na konto BANK PKO SA 41 1240 6292 1111 0000 5017 2917, (w tytule wpłaty wpisujemy imię i nazwisko uczestnika, nazwę grupy, oraz miesiąc, za który dokonywana jest płatność) lub gotówką w dziale księgowości Teatru Ochoty, do 10 dnia każdego miesiąca.

Koszt zajęć w sezonie 2018/2019 wynosi (8 równych rat od października do maja):

 • 140 zł/miesiąc – grupy najmłodsze – 1,5h – 2h zajęć tygodniowo
 • 180 zł/miesiąc – grupy najstarsze – 3-3,5h zajęć tygodniowo
 • 200 zł/miesiąc – grupa rodzinna (opłata za rodzinę)
 • 390 zł/blok 3 miesięczny – grupa Teatr Zaangażowany (3h zajęć tygodniowo, system bloków 3 miesięcznych)
 • 480 zł/blok 3 miesięczny – grupa Teatr/Impro (3h zajęć tygodniowo, system bloków 3 miesięcznych)

Uwaga – zniżki dla rodzeństw – każde kolejne dziecko z tej samej rodziny płaci 20% mniej.

W bieżącym roku szkolnym Ognisko dysponuje 5 miejscami ze zniżką 50% – są to miejsca dla osób o wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. By uzyskać miejsce ze zniżką 50%, należy wypełnić i własnoręcznie podpisać, oraz dostarczyć osobiście do sekretariatu Ogniska lub teatru, oświadczenie o dochodach. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu miejsca ze zniżką 50%, oprócz oświadczenia o dochodach, będą brane również pod uwagę obecność uczestnika na zajęciach i terminowość wpłat w poprzednich latach (dotyczy uczestników kontynuujących zajęcia). Warunkiem utrzymania zniżki 50% jest terminowe dokonywanie wpłat oraz obecność na zajęciach (maksimum 3 nieobecności w roku szkolnym). W przypadku niespełnienia tych warunków zniżka może zostać cofnięta. Teatr zastrzega sobie prawo do przyznania mniej niż 5 miejsc ze zniżką 50%. Wzór oświadczenia dostępny jest również w sekretariacie Ogniska.

Aktualnie prowadzimy nabór do następujących grup:

grupy młodsze

 • Zerówka Młodsza (wiek uczestników: 7 lat, wtorek 18:00-19:30)
 • Wesoła Gromadka (wiek uczestników: 10 lat, poniedziałek 16:30-18:15)
 • Nowa Grupa I (wiek uczestników: 10-11 lat, wtorek 16:30-18:30)

grupy starsze

 • Nowa Grupa III (wiek uczestników: 11-13 lat, czwartek 16:30-19:45)
 • Mieszanka Wybuchowa (wiek uczestników: 12 lat, sobota 12:30-15:45)
 • Nowa Grupa II (wiek uczestników: 13-14 lat, sobota 13:30-16:45)
 • Gwardia (wiek uczestników: 13-14 lat, czwartek 16:30-19:45)

grupy najstarsze

 • Tupnięcie w Aerozolu (wiek uczestników: 15-17 lat, środa 16:30-19:45)
 • Klucz (wiek uczestników: 16-17 lat, piątek 16:30-19:45)
 • Stawka Większa Niż Tak (wiek uczestników: 17-18 lat, sobota 10:00-13:45)
 • Teatr Zaangażowany (wiek uczestników: 16-20 lat, piątek 16:30-19:45)
 • teatralno-improwizacyjna (wiek uczestników: 17-20 lat, wtorek 17:30-20:45)

grupa rodzinna

 • Artystyczna Dywizja (wiek uczestników: 12 lat+opiekun, poniedziałek 16:30-19:45)
Udostępnij: