Nagroda im. Haliny Machulskiej

Z dwojga twórców Teatru Ochoty, Halina Machulska nie zyskała sławy na miarę swojego zaangażowania w tworzenie instytucji.

Jej dokonania są obecne przede wszystkim we wspomnieniach absolwentów i absolwentek Ogniska Teatralnego. Halina Machulska zapoczątkowała ruch tworzący społeczność młodzieżową opartą na wymianie różnorodnych doświadczeń artystycznych. Twórcy Ogniska Teatralnego, inspirowani i wspierani przez Machulską, przez lata poszukiwali bardziej podmiotowej relacji pomiędzy artystą a widzem, uczestnikiem a pedagogiem.

Dlatego w jubileuszowym roku powołujemy nagrodę imienia Haliny Machulskiej. Chcemy nagradzać nią artystki i artystów, pedagogów i pedagożki, osoby zajmujące się edukacją teatralną i artystyczną, którzy swoją pracą inicjują i konsekwentnie pielęgnują działania twórczych społeczności.

Zależy nam na uhonorowaniu osób, które inspirują do samodzielnej pracy i rozwoju, nie zatrzymując się wyłącznie na spektakularnych efektach scenicznych. Chcemy tą nagrodą podkreślić rolę sztuki jako narzędzia inkluzywnego, wzmacniającego więzi i uwrażliwiającego społecznie. Jednocześnie działaniem tym pragniemy wyeksponować postać założycielki Teatru i jej dorobek.

Nagroda ma wymiar finansowy a laureatów wybierać będzie kapituła złożona z ekspertów w dziedzinie edukacji i pedagogiki teatralnej.

Udostępnij: