Powołanie Nagrody im. Haliny Machulskiej

Nagroda im. Haliny Machulskiej, przyznawana po raz pierwszy w roku jubileuszu 50-lecia Teatru Ochoty, skierowana jest do pedagogów teatru i edukatorów teatralnych, którzy pracują z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi wg zasad bliskich patronce Nagrody. Pragniemy doceniać długofalową pracę, zrównującą szanse, dającą szerokie spektrum narzędzi i skupioną na procesie i rozwoju wszystkich uczestników.

UWAGA: W odpowiedzi na wyraźną potrzebę zmieniamy regulamin konkursu. Przyjmujemy również zgłoszenia od osób trzecich. Od teraz zapraszamy wszystkie instytucje, teatry, domy kultury, ale też uczestników działań do zgłaszania swoich instruktorów i instruktorek. Zależy nam jednak, żeby zgłoszenia zawierały wypowiedź na temat pracy kandydata lub kandydatki, przesłane w trybie opisanym w regulaminie.

Więcej informacji – Nagroda im. Haliny Machulskiej