Program

Dzieci i młodzież

Zajęcia w Ognisku zaczynają się w październiku i trwają do czerwca następnego roku. Pierwsze miesiące to czas na integrację grupy, ćwiczenia i zabawy teatralne, naukę nowych środków teatralnych oraz doskonalenie warsztatu aktorskiego. Następnie grupa przystępuje do realizacji spektaklu, by w lutym zaprezentować pierwsze próby i szkice spektaklu przed pozostałymi uczestnikami Ogniska.

W czerwcu rozpoczynają się próby na scenie Teatru Ochoty oraz premierowe pokazy dla rodziców i przyjaciół. Staramy się, aby każda grupa miała możliwość zaprezentowania swojego spektaklu również przed publicznością szkolną. Temu służy projekt Rówieśnicy. Pod koniec czerwca organizujemy Festiwal Ogniska, czyli nasze święto: przegląd spektakli i dyskusje. Na koniec Festiwalu publiczność nagradza najlepsze przedstawienia.

Uczestnicy Ogniska próbują również swoich sił w konkursach recytatorskich: Warszawskiej Syrence i Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Instruktorzy grup umożliwiają wszystkim uczestnikom konsultacje ich prezentacji. Eliminacje odbywają się w Ognisku podczas zajęć na przełomie lutego i marca.

Praca w Ognisku to nie tylko warsztaty w grupach – bardzo zależy nam także na współpracy zespołów między sobą, na wymianie doświadczeń i integracji ogniskowego środowiska. Dlatego zapraszamy wszystkie grupy do udziału w dwóch dodatkowych wydarzeniach specjalnych: jesiennej i wiosennej Teatralnej Niedzieli. Niedziele Teatralne mają formę jednodniowego tematycznego spotkania warsztatowego.

Wszyscy uczestnicy Ogniska są objęci opieką logopedy i raz w miesiącu mają możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji logopedycznych.

Uczestnicy otrzymują legitymacje Ogniskowicza, uprawniające do zniżkowych biletów na wszystkie spektakle Teatru Ochoty.

Podczas wakacji organizujemy wyjazdowe Letnie Warsztaty Teatralne dla chętnych uczestników Ogniska.

 

Dorośli

W tym sezonie, już po raz drugi, poprowadziliśmy również Laboratorium Tańca Współczesnego. Następna edycja Laboratorium rozpocznie się wraz z kolejnym sezonem artystycznym.

Niedawno grupa uczestników III edycji Kursu na instruktorów teatralnych – półtorarocznego szkolenia przygotowującego do pracy teatralnej z dziećmi i młodzieżą – zakończyła pracę pokazami spektakli. Kolejny nabór do Kursu uruchomiony zostanie od następnego sezonu.

Udostępnij: