Dyrekcja
Dyrekcja
Dyrektor naczelna
Joanna Nawrocka

Zastępca dyrektora ds. artystycznych
Igor Gorzkowski
Sekretariat
Sekretariat
Katarzyna Wiercioch
sekretariat@teatrochoty.pl
tel. 22 825 08 19
Koordynacja pracy artystycznej
Koordynacja pracy artystycznej
Małgorzata Ignatowska
m.ignatowska@teatrochoty.pl
tel. +48 660 670 099
Edukacja teatralna / Ognisko Teatralne
Edukacja teatralna / Ognisko Teatralne
Kierownik działu
Joanna Jonczyk
j.jonczyk@teatrochoty.pl
tel. + 48 605 948 788

Specjalistka ds. projektów edukacyjnych
Iga Dzięgielewska
i.dziegielewska@teatrochoty.pl

Specjalista ds. projektów edukacyjnych
Sebastian Świąder
s.swiader@teatrochoty.pl
Komunikacja i rozwój publiczności
Komunikacja i rozwój publiczności
Specjalistka ds. kreacji i komunikacji
Matylda Małecka
m.malecka@teatrochoty.pl
tel. +48 730 510 517

Specjalista ds. kreacji i komunikacji
Paweł Łuhowy
p.luhovyi@teatrochoty.pl
tel. +48 576 785 458

Specjalista ds. rozwoju publiczności i dostępności
Bartłomiej Wlazło
b.wlazlo@teatrochoty.pl
tel. +48 537 496 529


Produkcja i eksploatacja
Produkcja i eksploatacja
Kierownik działu
Agnieszka Kołodyńska-Iglesias
a.iglesias@teatrochoty.pl
tel. +48 607 176 126

Specjalistka ds. koordynacji projektów teatralnych
Aleksandra Ślązak
a.slazak@teatrochoty.pl


Główny specjalista ds. techniki teatralnej - oświetleniowiec
Witold Juralewicz

Specjalistka ds. techniki teatralnej - oświetleniowiec
Zofia Krystman

Główny specjalista ds. techniki teatralnej - akustyk
Piotr Trojanowski

Specjalista ds. techniki teatralnej - akustyk
Maciej Witkowski

Specjalista ds. techniki teatralnej - montażysta
Marcin Chojnacki

Specjalista ds. techniki teatralnej - montażysta
Wiktor Korzeniewski

Garderobiana-rekwizytorka
Magdalena Adamczyk
Ilona Giżycka
Jolanta Sikorska
Administracja
Administracja
sekretariat@teatrochoty.pl
tel. 22 825 08 19
Księgowość
Księgowość
Główna księgowa
Aneta Tyczyńska

Księgowa
Krystyna Wasiljew
tel./fax 22 825 14 78
ksiegowosc@teatrochoty.pl
Kasjerka
Kasjerka
Julia Maliszewska

tel. +48 535 395 513
kasa@teatrochoty.pl