O nas

Teatr Ochoty powstał w roku 1970. Halina i Jan Machulscy, jego inicjatorzy i założyciele, od początku tworzyli teatr bliski widzowi. W ich pracy dużo miejsca zajmowała edukacja młodzieży oraz łączenie obszaru zawodowego i amatorskiego. Byli awangardą pedagogiki teatralnej i włączania odbiorcy do współtworzenia instytucji artystycznej.

Obecnie Teatr Ochoty jest miejscem definiowanym przez otwartość i dostępność. W swoich działaniach przyjmuje miarę pojedynczego człowieka wraz z jego możliwościami i ograniczeniami.

Podstawą działania Teatru jest tworzenie przedstawień oraz innych form teatralnych i performatywnych przez artystów młodych, będących na początku twórczej drogi. Są oni wyłaniani w konkursach lub zapraszani do współpracy przez dyrekcję. Teatr udziela im maksymalnego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego, a jednocześnie zostawia przestrzeń na podejmowanie własnych decyzji artystycznych i wiążącą się z tym odpowiedzialność. Teatr kładzie nacisk na współpracę artystów młodych z doświadczonymi (mentoring), świadomy i oszczędny proces produkcji, kulturę pracy i komunikacji oraz świadomość doświadczenia odbiorców. Spektakle, których premiery odbywają się na scenie Teatru, są w nim pokazywane w trybie repertuarowym, odbywają się także ich prezentacje w całym kraju: w ramach programów wspierających mobilność teatralną, występów gościnnych, festiwali oraz online.

Od początku stałym elementem funkcjonowania Teatru jest Ognisko Teatralne, skupione na długofalowej i równoprawnej pracy dorosłych twórców oraz dzieci i młodzieży. Młodzież, budując społeczność opartą na wymianie doświadczeń artystycznych, współpracy z rówieśnikami i pedagogami, tworzy podmiotową relację opierającą się na wykorzystywaniu narzędzi właściwych sztuce do kształtowania stosunku do siebie i otaczającej rzeczywistości. Praca w Ognisku, odbywająca się z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi pedagogiki teatralnej, pozwala na szeroką edukację dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. w ramach autorskich warsztatów do spektakli, warsztatów narzędziowych dla nauczycieli, współpracy ze szkołami i teatralnymi festiwalami licealnymi.

 

Udostępnij: