Nagroda im. Haliny Machulskiej 2022 dla Moniki Kazimierczyk, Dariusza Wychudzkiego i Mirosławy Krymskiej!

W tym roku tytuł laureata Nagrody im. Haliny Machulskiej powędrował aż do trzech osób! Tegoroczna kapituła w składzie: Aleksandra Barczyk, Dorota Kowalkowska, Anna Rochowska, Joanna Nawrocka, Marzena Kruszko-Uszyńska, Grażyna Wydrowska, postanowiła przyznać nagrodę:

Monice Kazimierczyk i Dariuszowi Wychudzkiemu
Za stworzenie wspólnoty teatralnej, która burzy mity i stereotypy, która wydobywa z ludzi to co najlepsze, utwierdza w poczuciu godności, słyszy potrzeby oraz pomaga odkrywać możliwości. Za długofalową i konsekwentną pracę na rzecz włączania osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i sztukę.

Mirosławie Krymskiej
Za tworzenie przestrzeni która daje odwagę i siłę by zdobywać lądy tylko pozornie niemożliwe. Za port, do którego chce się wracać. Za wieloletnią, konsekwentną pracę przybliżania i przekazywanie pasji do teatru kilku pokoleniom wychowanków.
Za wzmacnianie w młodych osobach poczucia indywidualności i sprawczości, przy poszanowaniu tego, co wspólnotowe.

Po raz kolejny kapituła zdecydowała o podzieleniu nagrody – tym razem między dwie kandydatury. Wśród wielu wspaniałych zgłoszonych osób znalazły się te, spośród których nie udało się wybrać jednej. Praca Moniki, Darka i Mirki jest zgodna z wartościami, które fundują Nagrodę im. Haliny Machulskiej, i jest w przepiękny sposób służebna. Nagrodzeni mają pewność własnych metod, ale wciąż szukają i uczą się. Stoją za nimi rzesze ludzi, którzy poprzez teatralną pracę zostali ukształtowani, zyskali widoczność i – być może – odnaleźli drogę, którą chcą iść w życiu.

Tegoroczni laureaci to pedagodzy artyści. Dla nich teatr nigdy nie był celem samym w sobie. Traktują go jako medium zbliżające ludzi do siebie.

To co łączy te kandydatury możemy nazwać TEATREM POTRZEBNYM. Teatr potrzebny dzieje się w małych ojczyznach. Jest drogą, narzędziem do budowania siły, sprawczości i godności. To teatr, który zmienia jakość życia. Powoduje, że nabiera ono nowych, czasem egzotycznych smaków. Jest domem i obietnicą podróży.

To co łączy laureatów to budowanie inkluzywnych, opartych na szacunku i otwartości wspólnot teatralnych, które są emanacją lepszego świata i wzajemnego nasłuchu na potrzeby innych osób oraz wspierają rozwijanie indywidualnych mocy i potencjałów.

________

Nagroda im. Haliny Machulskiej została powołana w 2020 roku z okazji obchodów 50-lecia Teatru Ochoty. Konkurs skierowany jest do pedagogów teatru i edukatorów, którzy pracują z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi według zasad bliskich patronce Nagrody. Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich, fundator nagrody, pragnie doceniać długofalową pracę, zrównującą szanse, dającą szerokie spektrum narzędzi i skupioną na procesie i rozwoju wszystkich uczestników. W 2020 roku nagrodę otrzymały Aleksandra Barczyk, Dorota Kowalkowska i Grażyna Wydrowska, a w 2021 roku Anna Rochowska.