Gala wręczenia Nagrody im. Haliny Machulskiej 2023

W sobotę 16 grudnia 2023 po prezentacji “Spektaklu o śmieciach” w reżyserii Judyty Berłowskiej odbędzie się gala wręczenia Nagrody im. Haliny Machulskiej 2023. Laureatami, jak co roku będą edukatorzy teatralni kierujący się w swej pracy ideą długofalowego rozwoju. Nagroda im. Haliny Machulskiej ma podkreślać rolę sztuki jako narzędzia inkluzywnego, wzmacniającego więzi i uwrażliwiającego społecznie. Wyróżnienie ma wymiar finansowy a laureatów wybiera kapituła złożona z ekspertów w dziedzinie edukacji teatralnej i pedagogiki teatru. Galę poprowadzi szefowa Działu Edukacji w Teatrze Ochoty Joanna Jonczyk a głosem Kapituły Konkursu, złożonej z dotychczasowych lauratek i lauratów Nagrody im. Haliny Machulskiej będzie Mirosława Krymska.

Wydarzenie będzie transmitowane online na Facebooku Teatru Ochoty: https://fb.me/e/3LkrHvs5K.

 

Nagroda im. Haliny Machulskiej 2023 jest przedsięwzięciem
dofinansowanym z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.