Brawa. Oskar Dawicki

27 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. To uroczysta okazja do „wzmocnienia przyjaźni i więzi międzyludzkich”, jak mówi statut Międzynarodowego Instytutu Teatralnego, jednego z ciał inicjujących obchody tego święta. Tradycyjnie do teatrów na całym świecie rozsyłana jest odezwa jednego z czołowych twórców teatralnych. Następnie jest ona odczytywana przed spektaklami. Co się jednak dzieje, gdy święto to wypada w czasie zanurzonym w kwarantannie? Gdy olbrzymia część teatrów w Europie i na świecie jest zamknięta, na scenach nikogo nie ma, a po spektaklach nie rozlegają się brawa?

Oskar Dawicki – artysta multimedialny i performer – w jednej ze swoich akcji pod tytułem „Brawa” przy akompaniamencie nagranych oklasków kłania się i dziękuje za przybycie zgromadzonym widzom. Celebrując sam tylko koniec zwyczajowego występu, jego ukłony i odtwarzane z nagrania oklaski stają się występem samym w sobie. 

Słowo „brawo” pochodzi z języka włoskiego i oznacza tyle co „świetny”, ale także „śmiały” i „odważny”. Dziś z uznaniem kłaniamy się sobie wzajemnie. Artyści widzom, widzowie twórcom. Dziękujmy sobie i świętujmy dzielność i odwagę.

Udostępnij: