Spacer. Guy Debord

Wyrwijmy się na chwilę. Paryż. Co Wy na to? Musée d’Orsay. Może być? Zapraszamy Was na wirtualny spacer po tym jednym z najsłynniejszych muzeów na świecie. Muzeum mieści się w dawnej hali dworca kolejowego, tuż nad brzegiem Sekwany. Stała ekspozycja to ponad 4000 dzieł, głównie impresjonistów i postimpresjonistów. Renoir, van Gogh, Manet, Cézanne, Courbet, Degas… 

Ten spacer będzie jednak wyjątkowy. Inspirując się ideami francuskiego artysty Guy Debord’a, zaprosimy Was na spacer emocjonalny. Debord razem z powołaną przez zaprzyjaźnioną grupę artystów Międzynarodówką Sytuacjonistów proponował alternatywne doświadczanie przestrzeni miasta. Spacerująca osoba ma wpaść w dryf, zagubić się pośród budynków i podążać ścieżką, którą nie wyznaczają wytyczone wcześniej mapy czy wskazówki. To, co ma ją prowadzić, to emocje i zmysły. Dryfujący błąkali się ulicami Paryża, szukając nowych doznań, odbierając rzeczywistość jako niekończący się spektakl. Po spacerze przelewali swoje doświadczenie na papier w formie niezwykłych, emocjonalnych map.

Udostępnij: