Nagroda im. Haliny Machulskiej

Konkurs skierowany jest do pedagogów teatru i edukatorów, którzy pracują z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi według zasad bliskich patronce Nagrody. Pragniemy doceniać długofalową pracę, zrównującą szanse, dającą szerokie spektrum narzędzi i skupioną na procesie i rozwoju wszystkich uczestników.

UWAGA: W odpowiedzi na wyraźną potrzebę zmieniamy regulamin konkursu. Przyjmujemy również zgłoszenia od osób trzecich. Od teraz zapraszamy wszystkie instytucje, teatry, domy kultury, ale też uczestników działań do zgłaszania swoich instruktorów i instruktorek. Zależy nam jednak, żeby zgłoszenia zawierały wypowiedź na temat pracy kandydata lub kandydatki, przesłane w trybie opisanym w regulaminie.

Najważniejsze informacje:
  • Na zgłoszenia konkursowe czekamy do 28 września 2020 r.
  • Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres sekretariat@teatrochoty.pl.
  • W zgłoszeniu prosimy przesłać wypowiedź kandydata/kandydatki lub o kandydacie/kandydatce do Nagrody, zarejestrowaną w dowolnej formie (pisemnej, dźwiękowej, nagrania wideo, wizualnej). Chcemy dowiedzieć się o osobie zgłaszanej jak najwięcej: Kim jest? Z kim działa? Po co i jak współpracuje?
  • Dodatkowo prosimy o wypełnienie i załączenie w wiadomości formularza zgłoszeniowego (formularz 👉 📣 bit.ly/3iYC4Kg)
  • Ogłoszenie nazwiska laureatki / laureata Nagrody oraz jej wręczenie odbędzie się 11.10.2020 r. w Teatrze Ochoty.
  • Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Nagrody.
  • Nagroda ma wymiar finansowy a laureatów wybierać będzie kapituła złożona z ekspertów w dziedzinie edukacji i pedagogiki teatralnej.

Więcej informacji o nagrodzie: https://teatrochoty.pl/projekt/nagroda-im-haliny-machulskiej/