Nagroda im. Haliny Machulskiej 2021

Konkurs skierowany jest do pedagogów teatru i edukatorów, którzy pracują z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi według zasad bliskich patronce Nagrody. Pragniemy doceniać długofalową pracę, zrównującą szanse, dającą szerokie spektrum narzędzi i skupioną na procesie i rozwoju wszystkich uczestników.

Do nagrody można zgłosić się osobiście, ale gorąco zapraszamy wszystkie instytucje, teatry, domy kultury, ale też uczestników działań do zgłaszania swoich instruktorów i instruktorek.

Zależy nam, żeby zgłoszenia zawierały wypowiedź na temat pracy kandydata lub kandydatki, przesłane w trybie opisanym w regulaminie.

Najważniejsze informacje:

  • Na zgłoszenia czekamy do 26 września 2021 r.
  • Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w Google Forms (który wymaga posiadania konta w serwisie google) lub poprzez wypełnienie wzoru formularza i odesłanie go na adres ognisko@teatrochoty.pl z dopiskiem: Nagroda im. H. Machulskiej, z imieniem i nazwiskiem kandydata/kandytatki w treści maila.
  • Do zgłoszenia prosimy załączyć wypowiedź kandydata/kandydatki lub o kandydacie/kandydatce do Nagrody, zarejestrowaną w dowolnej formie (pisemnej, dźwiękowej, nagrania wideo, wizualnej). Chcemy dowiedzieć się o osobie zgłaszanej jak najwięcej: Kim jest? Z kim działa? Po co i jak współpracuje?
  • Wypowiedzi można załączyć do formularza Google Forms lub przesłać za pomocą dysku wirtualnego ( np. Dysk Google, WeTransfer, Mega.nz) razem z wypełnionym zgłoszeniem na adres: ognisko@teatrochoty.pl
  • Ogłoszenie nazwiska laureatki / laureata Nagrody oraz jej wręczenie odbędzie się w październiku w Teatrze Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich.
  • Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Nagrody.

Więcej informacji o nagrodzie: https://teatrochoty.pl/projekt/nagroda-im-haliny-machulskiej/