CZAS TRWANIA 50 min

1970

W 1970 roku Halina i Jan Machulscy założyli legendarny Teatr Ochoty, niedługo potem powołali do życia Ognisko Teatralne. 50 lat później, zapraszając do współpracy grupę młodych ludzi, chcemy przyjrzeć się temu wydarzeniu, ale także szeregowi innych, które miały miejsce w 1970 roku.

Chcemy, by młodzi ludzie zetknęli się z dokumentami, zdjęciami i opowieściami z tego czasu. Ich sposób patrzenia na to, co wydarzyło się w 1970 roku, ma być punktem wyjścia do powstania spektaklu. Przełom lat 60. i 70. to czas ogromnych zmian, moment rodzenia się radykalnych idei. Jedną z nich był Teatr Ochoty, w pełni otwarty na widza, oparty na dialogu i eksperymentujący. Chcemy naszym spektaklem sięgnąć w przeszłość, żeby sprawdzić trwałość tych idei i opowiedzieć za jego pośrednictwem o dzisiejszej rzeczywistości.

Pokaz premierowy: 26.09.2020r., godzina 17:00
Partner projektu: Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ

Udostępnij: