Odsłonięcie muralu jubileuszowego

22 października 1970 w sali szkoły podstawowej przy ul. Spiskiej 1 odbyła się premiera dramatu Stefana Żeromskiego „Uciekła mi przepióreczka” zrealizowana z inicjatywy Haliny i Jana Machulskich. Ich intencją było „zrobienie Teatru na Ochocie”. Zdeterminowani i konsekwentni, wierni swojej wizji teatru, który miał uczyć i rozwijać aktora i widza, pokonywali kolejne przeszkody w drodze do celu. Mieli wielką wiarę w swoje dzieło i wkładali w nie całe serce.
50 lat później to dzieło wciąż trwa, przede wszystkim w ludziach, którzy zetknęli się z Teatrem Ochoty, z Ogniskiem, z Machulskimi. W roku jubileuszowym chcemy przypomnieć i utrwalić to, co było fundamentem istnienia Teatru Ochoty – budowanie wspólnoty wokół teatru. Jednym z jubileuszowych wydarzeń będzie uroczyste odsłonięcie muralu autorstwa młodego kolektywu Sztama aktorki Sylwii Goli i grafika Mateusza Bieniusy.
Udostępnij: