Maria Lewandowska

Instruktor teatralny i pedagog o specjalności animacja kultury i edukacja nieformalna. Aktualnie studiuje edukację artystyczną i medialną. Ukończyła kurs z tutoringu. Z teatrem związana od dziecka. Swoja pasję rozwijała w Ognisku Teatralnym Teatru Ochoty. Od 2017 roku związana z Fundacja Nebo i Klubem Zamiast, gdzie pracuje z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Realizowała tam wiele projektów z Teatru Forum czy Teatru Niewidzialnego.

strzalka-right-white Następny