Agata Rozbicka

Kulturoznawczyni, menadżerka kultury, wieloletnia wychowawczyni i kierowniczka obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.  Absolwentka Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Improwizatorka teatralna, absolwentka Szkoły Impro. Z improwizacją teatralną związana od 2015 roku. Koordynatorka Szkoły Impro oraz Teatru Improwizowanego Klancyk. Członkini składu Resortu Komedii. Śpiewa w Spontanicznym Chórze Improwizującym, współtworzy duet Baby – improwizowany musical folklorystyczny. Prowadzi warsztaty z improwizacji dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

strzalka-right-white Następny