CZAS TRWANIA 90 min

Zamek kaniowski

KRWAWA PRÓBA CZYTANIA REWOLUCJI

„Zamek kaniowski” rozgrywa się w czasach koliszczyzny – rewolucji chłopskiej na Ukrainie wywołanej przez Kozaków z Siczy Zaporoskiej i ruskich chłopów pańszczyźnianych – skierowanej przeciw szlachcie polskiej. To typowy przykład nurtu gotyckiego w polskim romantyzmie. Powieść poetycka Goszczyńskiego obfituje w krwawe mordy i frenetyczne wizje, powołując do życia tak wyraziste postaci, jak obłąkana wieśniaczka Ksenia, mężobójczyni Orlika, czy okrutny pan zamku na Kaniowie. Rewolucja, miłość i makabra tworzą jeden z najwyrazistszych utworów wczesnego romantyzmu.

Udostępnij: