NOC CIEMNA pigułka kontekstu

Playlista filmowo-muzyczna:

Youtube – Noc ciemna

#TOpodcasty: Michał Zdunik
Justyna Suchecka zaprasza na rozmowę z Michałem Zdunikiem, reżyserem spektaklu „Noc ciemna. Opowiadania Franza Kafki”.

Filmy:
Literatura:
 • Opowiadania Franza Kafki ze zbioru Opowieści i przypowieści, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
  2016:
  – Rozważania o grzechu, cierpieniu, nadziei i słusznej drodze, przeł. Roman Karst
  – Kolonia karna, przeł. Juliusz Kydryński, List do ojca, przeł. Jarosław Ziółkowski
  – Widok z okna, oglądany w roztargnieniu, przeł. Alfred Kowalkowski
  – Przemiana, przeł. Juliusz Kydryński
  – Wyrok, przeł. Juliusz Kydryński
  – Przed prawem, przeł. Juliusz Kydryński
  – Opowiadania Franza Kafki ze zbioru Prozy utajone, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2019:
  – Byłem w odwiedzinach u zmarłych, przeł. Łukasz Musiał
  – To wszystko jest przecież na próżno, przeł. Łukasz Musiał
 • wiersz Tadeusza Różewicza Wiedza z tomu Wybór poezji, Ossolineum, Wrocław 2016
 • wiersz Nelly Sachs Twój bagaż uchodźcy…, przeł. Ryszard Krynicki z tomu Rozżarzone zagadki. Wiersze
  wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2006
 • wiersz Paula Celana Psalm, przeł. Ryszard Krynicki z tomu Psalm i inne wiersze, Wydawnictwo a5, Kraków
  2013
 • Samuel Beckett, Czekajac na Godota
 • Samuel Beckett, Końcówka, przeł. A. Libera
 • Ewangelia wg św. Marka, rozdział 5, wersy 1-20, rozdziały 14-15, rozdziały 16, wersy: 1-8
Prace wideo i sztuki piękne:
Prace i teksty teologiczne:
Książki o Franzu Kafce:
 • Reiner Stach, Kafka dzień po dniu
 • Klaus Wagenbach, Franz Kafka
 • Andrzej Stanisław Kowalczyk, Felice Milena Dora
Udostępnij: