GOŚCINNIE

OŚWIADCZENIE JOANNY NAWROCKIEJ, DYREKTOR TEATRU OCHOTY

Szanowni Państwo,

informuję, że wspólnie z Igorem Gorzkowskim podjęliśmy decyzję o rezygnacji z programu
GOŚCINNIE w formie opublikowanej na stronie www Teatru Ochoty. Dziękujemy za Wasze
zgłoszenia.

Z pytań, komentarzy i dyskusji wokół założeń tego programu, a także z obserwacji dyskusji wokół
niezależnego ruchu teatralnego wyciągnęliśmy wniosek, że program GOŚCINNIE został stworzony
na błędnych założeniach organizacyjnych i finansowych.
Niestety, nie dysponujemy takimi środkami, aby móc zrealizować go dobrze, tzn. aby zaspokoić
nasze oczekiwania artystyczne i Wasze finansowe.
Przepraszamy za rozbudzenie nadziei na prezentację Waszych spektakli. Jesteśmy pewni, że
czekają Was sukcesy teatralne, w innych miejscach.

Z poważaniem
Joanna Nawrocka
Dyrektor Teatru Ochoty

Udostępnij: