Nowe deklaracje Ogniska Teatralnego

W sezonie 2017/2018 Ogniska Teatralnego obowiązują nowe deklaracje uczestnictwa. Aby dziecko mogło brać udział w zajęciach niezbędne jest dostarczenie podpisanej deklaracji do początku października.

W dokumencie uwzględniono zobowiązanie do terminowego uiszczania opłat za zajęcia oraz wyrażenie zgody na utrwalenie wizerunku Państwa dziecka i wykorzystanie na potrzeby komunikacji i promocji Ogniska Teatralnego. Zgoda jest niezbędna do prowadzenia dokumentacji fotograficznej i filmowej zajęć, warsztatów i finałowych pokazów spektakli.

Powyżej znajdują się cztery rodzaje deklaracji do pobrania:

  • dla uczestników zajęć z opłatami wynoszącymi 140 zł/miesiąc
  • dla uczestników zajęć z opłatami wynoszącymi 160 zł/miesiąc
  • dla uczestników zajęć z opłatami wynoszącymi 180 zł/miesiąc
  • dla uczestników zajęć z opłatami wynoszącymi 200 zł/miesiąc

Skany podpisanych dokumentów można przesłać mailowo na adres ognisko@teatrochoty.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Ogniska.

Udostępnij: