Mówimy głośno: wszyscy ludzie mają równą godność

Teatr Ochoty jest instytucją publiczną. Pracujemy z dziećmi i młodzieżą, z artystami zawodowymi i amatorami. Mamy powinność dawania im poczucia bezpieczeństwa w naszych murach, dlatego mówimy głośno: wszyscy ludzie mają równą godność. Kto odmawia innym człowieczeństwa, ten odmawia go sam sobie. Nie wyrażamy zgody na publiczne poniżanie ludzi ze względu na jakiekolwiek cechy.

Zespół Teatru Ochoty