Gala wręczenia Nagrody im. Haliny Machulskiej

11 października, po spektaklu “Prawiek” w reżyserii Konrada Dworakowskiego, odbędzie się gala wręczenia Nagrody im. Haliny Machulskiej, której laureatami co roku będą edukatorzy teatralni kierujący się w swej pracy ideą długofalowego rozwoju. Nagroda im. Haliny Machulskiej ma podkreślać rolę sztuki jako narzędzia inkluzywnego, wzmacniającego więzi i uwrażliwiającego społecznie. Wyróżnienie ma wymiar finansowy, a laureatów wybiera kapituła złożona z ekspertów w dziedzinie edukacji i pedagogiki teatralnej.

Wydarzenie będzie transmitowane online na Facebooku i Vimeo Teatru Ochoty.