Anna Rochowska laureatką Nagrody im. Haliny Machulskiej 2021!

Nagroda im. Haliny Machulskiej 2021 powędrowała do Anny Rochowskiej, pedagożki teatru, liderki dostępności kultury, koordynatorki Zespołu Edukacji TR Warszawa!

Laureatka została nagrodzona „za konsekwentne, uważne towarzyszenie widzom i widzkom w rozmowie o świecie. Za uwrażliwianie na misję społeczną, której narzędziem może być mainstreamowy teatr. Za wieloletnią odwagę świadomego pozostawania na drugim planie swych pierwszoplanowych działań, pomysłów i podejmowanych tematów. Za nieprzerwaną misję na rzecz budowania wspólnoty widzów i artystów. Za teatr otwarty. Za bycie jedną z prekursorek współczesnej pedagogiki teatru przy instytucji kultury w Polsce”.

W kapitule tegorocznej edycji zasiadają laureatki nagrody z 2020 roku, Aleksandra Barczyk, Dorota Kowalkowska i Grażyna Wydrowska oraz przedstawicielki Teatru Ochoty, Katarzyna Gawkowska-Marciniak i Katarzyna Miękus. Specjalistki na co dzień działające w obszarze pedagogiki teatru i rozwoju publiczności zapoznały się z 28 zgłoszeniami z całej Polski.

Nagroda im. Haliny Machulskiej została powołana w 2020 roku z okazji obchodów 50-lecia Teatru Ochoty. Konkurs skierowany jest do pedagogów teatru i edukatorów, którzy pracują z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi według zasad bliskich patronce Nagrody. Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich, fundator nagrody, pragnie doceniać długofalową pracę, zrównującą szanse, dającą szerokie spektrum narzędzi i skupioną na procesie i rozwoju wszystkich uczestników.