50 lat Teatru Ochoty

W 50. rocznicę pierwszej premiery Teatru Ochoty życzymy wszystkim widzom, uczestnikom zajęć teatralnych i pracownikom, byłym i obecnym, by Teatr Ochoty wciąż trwał i był miejscem artystycznego i osobistego rozwoju!
22 października 1970 w sali szkoły podstawowej przy ul. Spiskiej 1 odbyła się premiera dramatu Stefana Żeromskiego „Uciekła mi przepióreczka” zrealizowana z inicjatywy Haliny i Jana Machulskich. Ich intencją było „zrobienie Teatru na Ochocie”. Zdeterminowani i konsekwentni, wierni swojej wizji teatru, który miał uczyć i rozwijać aktora i widza, pokonywali kolejne przeszkody w drodze do celu. Mieli wielką wiarę w swoje dzieło i wkładali w nie całe serce.
50 lat później to dzieło jest wciąż obecne, przede wszystkim w ludziach, którzy zetknęli się z Teatrem Ochoty, z Ogniskiem, z Machulskimi. #50latTeatruOchoty #NaszJubileusz