Majówka w Ognisku

Drodzy Ogniskowicze, tegoroczna majówka w Ognisku Teatralnym zapowiada się bardzo pracowicie.

Nie spotykamy się tylko 1 i 3 Maja. W pozostałe dni zajęcia odbywają się wg planu*.

 

*Instruktor może zdecydować o odwołaniu i zrealizowaniu zajęć w innym terminie, jeśli znacząca większość grupy nie będzie mogła wziąć udziału w warsztatach.