Oświadczenie Dyrekcji w sprawie konkursu „Polowanie na motyle”

Szanowni Państwo,

bardzo dziękujemy za uwagi do konkursu „Polowanie na motyle”. Podjęliśmy decyzję o włączeniu do konkursu absolwentek i absolwentów Policealnego Studium Aktorskiego przy Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie i Państwowego Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego im. D. Baduszkowej w Gdyni. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianom. Uaktualniony regulamin zostanie zamieszczony w ogłoszeniu oraz przesłany do ww. szkół.

W latach 2014-2019 konkursy „Polowanie na motyle” były otwarte zarówno na różne grupy zawodowe, jak i na osoby bez państwowego dyplomu aktorskiego. Intencją konkursów aktorskich w latach 2020-2025 jest wspieranie absolwentek i absolwentów państwowego systemu wyższego szkolnictwa artystycznego na początku ich drogi zawodowej.

Dyrekcja Teatru Ochoty