Ogłaszamy nominacje do Nagrody im. Haliny Machulskiej 2022

Kapituła Konkursu, złożona z dotychczasowych laureatek Nagrody im. Haliny Machulskiej: Aleksandry Barczyk, Doroty Kowalkowskiej, Anny Rochowskiej i Grażyny Wydrowskiej, oraz przedstawicielek Teatru Ochoty: Joanny Nawrockiej i Marzeny Kruszko-Uszyńskiej, po wnikliwym przejrzeniu 41 zgłoszeń wybrało 5 nominacji do tegorocznej Nagrody: Dariusz Wychudzki i Monika Kazimierczyk (Teatr Przebudzeni), Katarzyna Peplińska-Pietrzak (Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu), Mirosława Krymska (Suwalski Ośrodek Kultury), Ewa Orzechowska (grupa teatralna Brzozaki), Maciej Dziaczko (IIILO im.S.Batorego w Chorzowie). Gratulujemy nominantom, a laureata/laureatkę poznamy już 30 października na uroczystej gali wręczenia Nagrody im. Haliny Machulskiej.

Bardzo dziękujemy też za wszystkie przesłane zgłoszenia i nominacje. Ich ilość i jakość pokazuje jak bogaty mamy w Polsce zasób wspaniałych inicjatyw oraz ile niezwykłych osób zajmuje się edukacją teatralną i artystyczną.