Nabór zgłoszeń do Nagrody im. Haliny Machulskiej!

Deadline: 30 października 2023 roku!

Chcemy skierować więcej światła na artystki i artystów, pedagogów i pedagożki, osoby zajmujące się edukacją teatralną i artystyczną, którzy swoją pracą inicjują i konsekwentnie pielęgnują działania twórczych społeczności. Konkurs skierowany jest do osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi według zasad bliskich patronce Nagrody. Pragniemy doceniać długofalową pracę, zrównującą szanse, dającą szerokie spektrum narzędzi i skupioną na procesie i rozwoju wszystkich uczestników.

Nagroda ma wymiar finansowy, a wyboru dokonywać będzie Kapituła złożona z laureatek poprzednich edycji Nagrody, ekspertek w dziedzinie edukacji i pedagogiki teatralnej.

Zapraszamy do zgłoszeń w imieniu własnym, ale zachęcamy szczególnie uczestników grup, wychowanków, uczniów i uczennice, rodziców i opiekunów, wszystkie osoby współpracujące do zgłaszania swoich kandydatur. Nagroda jest szansą na uhonorowanie osób które spotkaliście na swojej artystycznej, teatralnej lub edukacyjnej drodze, które Was inspirują, pomagają stawiać pierwsze i kolejne kroki w świecie teatru.

>>>>>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <<<<<<

Więcej informacji oraz warunki uczestnictwa znajdziecie TUTAJ.

Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego