Spektakle i zajęcia w Ognisku Teatralnym odwołane

W związku z decyzją Rządu RP o zawieszeniu funkcjonowania instytucji kultury w zakresie działalności dotyczącej gromadzenia się dużej liczby uczestników, Dyrekcja Teatru Ochoty podejmuje następujące decyzje dotyczące przedstawień i zajęć edukacyjnych w Teatrze Ochoty – Ośrodku Kultury Teatralnej:

– odwołanie spektakli własnych Teatru:
„Solaris” w dniach 11 i 12 marca 2020 r.,
„Księżycowo” w dniach 14, 15 i 16 marca 2020 r.,
„Życie jest piękne” w dniach 27, 28, 29 marca 2020 r.

Prosimy o kontakt mailowy z kasą teatru: kasa@teatrochoty.pl w sprawie zwrotu należności za bilety.
W dniach 11.03-31.03 stacjonarna kasa Teatru Ochoty będzie nieczynna. Rezerwacje mailowe i sprzedaż biletów online na spektakle majowe działają bez zmian.

– odwołanie prezentacji spektaklu „Zwiastowanie” (festiwal Nowe Epifanie) w dniach 21, 22 i 23 marca 2020 r.;

– odwołanie zajęć w Ognisku Teatralnym od dnia 11 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. włącznie. Zajęcia zostaną odrobione w kolejnych miesiącach. Jednocześnie informujemy, że plany dotyczące premier Ogniska Teatralnego i Festiwalu Ogniska Teatralnego pozostają bez zmian. Dalsze zmiany będą wprowadzane, o ile zostaną podjęte decyzje na szczeblu rządowym i miejskim.

– realizacja lub przesunięcie zajęć Kursu Instruktorów Teatralnych w okresie do 31 marca 2020 r. pozostają do decyzji prowadzących i uczestników;

– przesunięcie lub odwołanie eliminacji do konkursów recytatorskich podlega decyzji Mazowieckiego Instytutu Kultury.