Znamy najlepszych recytatorów Ochoty

Co roku Teatr Ochoty jest organizatorem dzielnicowych przesłuchań do konkursów recytatorskich. 20 i 21 marca 2018 r. w naszej sali teatralnej ponownie zebrali się najlepsi recytatorzy z Ochoty. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, rodzicom i uczestnikom biorącym udział w przesłuchaniach. Poziom tegorocznych eliminacji był niezwykle wysoki! 

Jury w składzie: Angelika Olszewska – przewodnicząca jury oraz Przemysław Furdak – zastępca przewodniczącego jury, po burzliwych i długich naradach zdecydowało się nagrodzić i wyróżnić w ramach eliminacji dzielnicowych 41. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” oraz 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, następujące osoby:

Warszawska Syrenka 0-III:

I miejsce (ex aequo)
Laura Bakun (SP nr 23)
Teresa Żukowska (SP nr 264)

II miejsce (ex aequo)
Dominika Lipska (SP nr 227)
Juliusz Szymanowski (SP nr 280)

III miejsce (ex aequo)
Ula Bujakowska (SP nr 23)
Weronika Karolak (SP nr 175)
Nina Lemieszek (SP nr 264)

Wyróżnienie:
Helena Adrjan (SP nr 264)
Maria Piskorska (SP nr 264)

Warszawska Syrenka IV – VI:

I miejsce (ex aequo)
Stanisław Uliński (SP nr 23)
Julia Wierzuk (Ognisko Teatralne)

II miejsce (ex aequo)
Pola Klimczak (SP nr 264)
Amelia Kamińska (SP nr 264)

III miejsce
Kuba Romanowski (SP nr 264)

Wyróżnienienia:
Maja Szostek (SP nr 280)
Julia Kubiak (SP nr 175)

Warszawska Syrenka VII, VIII i gimnazjum:

I miejsce (ex aequo)
Maria Gojło (Ognisko Teatralne)
Jan Jasiński (Ognisko Teatralne)

II miejsce
Julia Grajewska (Ognisko Teatralne)

Wyróżnienia:
Gabriela Hadaj (SP im. Cecylii Plater – Zyberkówny)
Bernard Zawadzki (SP nr 23)
Sebastian Borowy – (SP nr 264)

OKR, Szkoły ponadgimnzajalne:

I miejsce
Jakub Smęt (Ognisko Teatralne)

II miejsce
Weronika Błaszczyk (Ognisko Teatralne)

Wyróżnienie:
Anna Zdanowska (Ognisko Teatralne)

OKR, Dorośli:

I miejsce
Ewelina Ziółkowska

Osoby, które otrzymały I miejsce zostają zakwalifikowane do kolejnego etapu konkursu. Wszystkie osoby nagrodzone i wyróżnione zapraszamy na Koncert Laureatów, który odbędzie się 28.03.2018 r. o godz. 18:00. Wszyscy uczestnicy, którzy zajęli miejsca na podium będą zaproszeni do ponownego występu podczas Koncertu.