Maja Kłoskowska

Absolwentka Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie w klasie fletu poprzecznego (szkoła I st.) i śpiewu solowego (szkoła II st.). W 2016 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie dyrygentury prof. zw. dr hab. Bogdana Goli.

Jako dyrygent i pedagog emisji głosu współpracowała z: Chórem Uniwersytetu SWPS, Chórem Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Chórem Akademickim Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2017 roku jest asystentką dyrygenta w Chórze Szkoły Głównej Handlowej; prowadzi tam także zajęcia z indywidualnej i zbiorowej emisji głosu. W 2013 roku z jej inicjatywy powstał “Chór Grochów” mający zrzeszać mieszkańców prawobrzeżnej części Warszawy. Jest także Wiceprezesem stworzonego przy chórze Stowarzyszenia “F jak Wszyscy” realizującego ciekawe projekty muzyczne dla dzieci i dorosłych.

Czerpie dużą przyjemność i satysfakcję z pracy pedagogicznej, a jej główną misją jest rozwój techniki wokalnej nie tylko przez dobranie odpowiednich ćwiczeń, ale i pracę nad indywidualną emocjonalnością i muzykalnością.

strzalka-right-white Następny