Bartosz Mazur

Aktor. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie oraz kurs pedagogiczny w Instytucie  Doskonalenia Kadr Pedagogicznych. Członek Stowarzyszenia Studio Teatralne Koło.  Pracował w Teatrze im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze, Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Współpracował z Lubelskim Centrum Kultury i III L. O. im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Związany z Laboratorium Dramatu i Teatrem Dramatycznym w Warszawie. Prowadzi liczne warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli. Współpracuje z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, jako Latający Animator Kultury.

strzalka-right-white Następny