Ikonka termin zajęć sobota 10:00-12:45
Ikonka wiek uczestników roczniki 2000-2002
Ikonka koszt zajęć 180zł/miesiąc
Ikonka ilość wolnych miejsc brak

Stawka większa niż tak

strzalka-right-white Następny

W bieżącym roku grupa będzie uzupełniać swój skład o nowe osoby, ok. 8 osób. Założeniem tegorocznym jest sformowanie grupy, pracującej w perspektywie co najmniej dwóch lat.

„Stawka większa niż Tak” to grupa, w której tworzy młodzież, głównie licealna. Każdego roku młodzież w ramach pracy warsztatowej wprowadzana jest w sposób praktyczny w znajomość podstawowych znaków teatralnych i pracę nad nimi. Jak zwykle, w bieżącym roku ważna będzie praca ze słowem, ale także – działaniem na scenie bez słów (praca z ciałem). Zasadniczym jednak celem zajęć jest integracja grupy i twórcza praca nad spektaklem teatralnym. W ciągu sześciu lat powstało 10 spektakli tej grupy.

prowadzenie: Ewa Sokół-Malesza 

rekrutacja: indywidualne spotkanie, należy przygotować tekst nauczony na pamięć.

Grupa w pierwszym semestrze pracuje w trybie 2,5 h/tydzień, w drugim semestrze, kiedy do instruktora przy pracy nad spektaklem dołącza ekspert w wybranej przez prowadzącego dziedzinie, zajęcia zostają przedłużone do 3,5 h/tydzień.