Polowanie na motyle edycja musicalowa

edycja musicalowa | termin realizacji: kwiecień-maj 2017
dla kogo: młodzi aktorzy i aktorki z umiejętnościami wokalno-instrumentalnymi
etapy konkursu: zgłoszenie z listem motywacyjnym i casting zamknięty
nagroda: udział w spektaklu muzycznym otwierającym scenę na patio Teatru Ochoty (premiera w czerwcu u 2017 r.)


Regulamin konkursu

Konkurs skierowany jest do śpiewających aktorów/aktorek w wieku do 30 lat z umiejętnością gry na dowolnym instrumencie muzycznym, bez stałego angażu w teatrze. Wymagany jest dyplom państwowej uczelni teatralnej oraz pełna dyspozycyjność w okresie od 15 maja do 30 czerwca 2017 r.

Konkurs przebiega dwuetapowo:

Etap I – ZGŁOSZENIA
W pierwszym etapie czekamy na zgłoszenia zawierające:
– CV ze zdjęciem portretowym, danymi kontaktowymi oraz informacją o posiadanej umiejętności gry na instrumencie muzycznym;
– jednostronicowy list motywacyjny uzasadniający wybór Teatru Ochoty jako miejsca artystycznego i zawodowego rozwoju (mile widziana znajomość spektakli z repertuaru Teatru Ochoty).

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres Teatr Ochoty, ul. Reja 9, 02-053 Warszawa do 10 maja 2017 r. z dopiskiem POLOWANIE NA MOTYLE V (liczy się data stempla pocztowego).
Wyniki I etapu zostaną ogłoszone 14 maja 2017 r. na stronie internetowej Teatru Ochoty.

Teatr zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Etap II – CASTING
Osoby wybrane w pierwszym etapie zostaną zaproszone do udziału w castingu, w ramach którego kandydaci zaprezentują:
– dwa dowolne utwory na instrument muzyczny (teatr może udostępnić pianino, pozostałe instrumenty we własnym zakresie). Może być to piosenka, monolog z akompaniamentem, wariacja muzyczna;
– improwizacje aktorską na zadane tematy.
Casting odbędzie się 15 maja 2017 r. w Teatrze Ochoty na ul. Reja 9.

Jury złożone z z-cy dyrektora ds. artystycznych, reżysera i twórców spektaklu wyłoni dwie osoby, które dołączą do obsady spektaklu muzycznego, którego premiera odbędzie się w czerwcu 2017 r. w Teatrze Ochoty. Każdy z aktorów otrzyma honorarium za udział w spektaklu.

Wyniki II etapu zostaną ogłoszone 16 maja 2017 r. na stronie internetowej Teatru Ochoty.