Polowanie na motyle / edycja zespołowa

edycja zespołowa | termin realizacji: 2015 r.

dla kogo: niezależne grupy teatralne bez stałej siedziby

etapy konkursu: zgłoszenie z eksplikacją reżyserską spektaklu dla widza 15+, prezentacja koncepcji spektaklu dla widza 15+, pokaz spektaklu z dorobku grupy z udziałem publiczności

laureaci: grupa Kąsaj Fabułkę oraz grupa Ruchomy Kolektyw

nagroda: premiery w sezonie 2015/2016 w Teatrze Ochoty

 


Regulamin konkursu / archiwum

I. ZGŁOSZENIA

Konkurs skierowany jest do niezależnych grup teatralnych funkcjonujących bez własnej sceny, z co najmniej jedną pełnowymiarową produkcją teatralną na koncie.
W pierwszym etapie organizatorzy czekają na zgłoszenia zawierające:

a) opis działalności grupy;
b) eksplikację spektaklu teatralnego dla publiczności 15+
(z maksymalnie pięcioosobową obsadą);
c) nagranie fragmentu lub całego spektaklu z dorobku grupy.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres:

Teatr Ochoty, Reja 9, 02-053 Warszawa, z dopiskiem POLOWANIE NA MOTYLE.

Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone w sierpniu 2015 na stronie internetowej Teatru Ochoty (www.teatrochoty.pl)

II. PRZEGLĄD GRUP TEATRALNYCH

Sześć zespołów wybranych w pierwszym etapie Teatr zaprosi do udziału w przeglądzie niezależnych grup teatralnych zorganizowanym w Warszawie w październiku 2015 (Teatr pokrywa koszty przyjazdu, zakwaterowanie zespołów oraz obsługi technicznej pokazu).
Podczas przeglądu, każda z grup zaprezentuje przy otwartej publiczności po jednym spektaklu. Powołane przez Teatr jury wyłoni trzy zwycięskie zespoły, które w okresie marzec-kwiecień-maj 2016 przygotują trzy premiery.
Teatr zapewnia budżet produkcyjny wysokości 35 tysięcy złotych, koordynatora produkcji, obsługę techniczną oraz przynajmniej roczną eksploatację spektakli.

III. PRACA STUDYJNA

Trzy finałowe zespoły wezmą udział w warsztatach teatralnych (warsztat artystyczny, promocyjny oraz produkcyjny) zorganizowanych przez specjalistów oraz artystów współpracujących z Teatrem Ochoty.