Polowanie na motyle / edycja dramatopisarska

Edycja dramatopisarska | termin realizacji: 2016 r.

dla kogo: młodzi dramaturdzy z tekstami bez inscenizacji na zawodowej scenie

etapy konkursu: eksplikacja jednoaktówki na pozasceniczną przestrzeń w budynku Teatru Ochoty, rozmowa kwalifikacyjna z reżyserami

laureaci: Alicja Kobielarz, Beniamin Bukowski, Grzegorz Staszak

nagroda: współpraca dramaturgiczna w trzyaktowym spektaklu rozgrywającym się w pozascenicznych przestrzeniach Teatru Ochoty


Regulamin konkursu / archiwum

1. W pierwszym etapie należy złożyć w Teatrze Ochoty:
– eksplikację miniatury dramatycznej (sztuka na maks. 2 aktorów, realizowana w innej przestrzeni Teatru niż scena, spektakl na jej podstawie trwać będzie 25-30 min.); długość eksplikacji do 1800 znaków maszynopisu znormalizowanego;
– próbki własnych tekstów dramatycznych (łącznie do 20 stron);
– CV dramaturga.
2. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres Teatr Ochoty, ul.Reja 9, 02-053 Warszawa do 15 stycznia 2016 r. z dopiskiem POLOWANIE NA MOTYLE IV (liczy się data stempla pocztowego).
3. Chętni mogą, po uprzednim umówieniu się pod adresem o.stefanska@teatrochoty.pl, obejrzeć wnętrza Teatru.
4. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury złożone z dyrekcji Teatru wybierze 10 propozycji. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone do końca stycznia 2016 r. na stronie internetowej Teatru Ochoty www.teatrochoty.pl

Etap II – ROZMOWA

Teatr zaprosi dziesięciu dramaturgów wybranych w pierwszym etapie na indywidualne rozmowy z udziałem reżyserów spektakli. Jury złożone z dyrekcji Teatru i reżyserów spektakli wyłoni trzech zwycięskich autorów, których teksty zostaną wystawione w maju 2016 r. w Teatrze Ochoty. Wyniki II etapu zostaną ogłoszone 16 lutego 2016 r.

FINAŁ – WSPÓŁPRACA Z REŻYSEREM – WYSTAWIENIE ZWYCIĘSKICH TEKSTÓW

1. Trzech dramaturgów przystąpi do pracy z reżyserami i aktorami współpracującymi z Teatrem Ochoty. Na podstawie ich tekstów powstaną trzy 30-minutowe spektakle rozgrywane symultanicznie w przestrzeniach Teatru innych niż scena.
2. Zwycięzcy konkursu będą mieli obowiązek stworzyć pełne teksty miniatur dramatycznych do 31 marca 2016 r.
3. Teatr zastrzega sobie prawo do wyboru reżyserów, wykonawców i innych realizatorów spektakli.
4. Dramaturdzy będą mieli obowiązek odbyć przynajmniej 1 rozmowę z reżyserem swojego tekstu przed przystąpieniem do prób, oraz uczestniczyć we wszystkich próbach do swojego spektaklu. Efektem pracy reżysera z dramaturgiem mogą być wspólnie wypracowane zmiany w tekście.
5. Każdy spektakl powinien zostać przygotowany w ciągu maksymalnie 18 dni prób.
6. Premiera wszystkich trzech spektakli odbędzie się 28 maja 2016 r.
7. Każdy dramaturg otrzyma honorarium za napisanie tekstu i przekazanie praw autorskich, oraz 2% tantiem od sprzedaży biletów netto (wypłacane co kwartał).