Polowanie na motyle / edycja aktorsko-taneczna

Edycja aktorsko-taneczna | termin realizacji: 2017 r.
dla kogo: młodzi aktorzy i tancerze
etapy konkursu: zgłoszenie z listem motywacyjnym, casting aktorsko-taneczny
laureaci: Maciej Cymorek, Helena Ganjalyan, Daniela Komędera, Lena Schimscheiner, Marcin Sztendel
nagroda: udział w spektaklu „Zatoka suma” w reż. Agaty Dyczko

POLOWANIE NA MOTYLE VI

OTWARTY KONKURS DLA MŁODYCH AKTORÓW I TANCERZY

Teatr Ochoty poszukuje czwórki młodych aktorek i aktorów, tancerek i tancerzy do obsady spektaklu „Zatoka suma” (tytuł roboczy) w reżyserii Agaty Dyczko. Premiera planowana jest na 16 listopada 2017. Inspiracją do pracy teatralnej jest książka „Pięć wcieleń kobiety w teatrze nō” Jadwigi Rodowicz. Głównym wątkiem spektaklu będą różne oblicza kobiecości.


REGULAMIN KONKURSU

Konkurs skierowany jest do młodych twórców, którzy urodzili się w roku 1987 lub później. Wymagana jest pełna dyspozycyjność w okresie od 11 września do 16 listopada 2017. Preferowane będą osoby bez stałego angażu w teatrze. Do zgłoszenia zachęcamy mężczyzn, którzy czują w sobie potencjał do grania ról kobiecych.

ETAPY KONKURSU:

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap – zgłoszenia
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń składających się z:

  • CV
  • maksymalnie 3 zdjęć (profil i sylwetka)
  • wiersza własnego autorstwa, zbudowanego wyłącznie ze słów znajdujących się w modlitwie „Ojcze nasz” (nie trzeba wykorzystywać wszystkich słów, słowa można odmieniać i mogą się powtarzać)

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo pod adresem: motyle@teatrochoty.pl do 28 czerwca 2017 do godz. 24.00
W treści maila prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na konkurs „Polowanie na motyle VI” dla potrzeb realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)

Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone 1 lipca 2017 r. na stronie internetowej Teatru Ochoty.

II etap – casting

Do udziału w castingu zostaną zaproszone wybrane osoby. W ramach drugiego etapu należy zaprezentować układ choreograficzny inspirowany cytatami z dramatu nō, które kandydaci otrzymają mailowo przed II etapem. Do układu można wykorzystać własną muzykę, przyniesioną na pendrivie, w formacie mp3 lub wav.

Casting odbędzie się 3 i 4 lipca 2017 r. w siedzibie Teatru Ochoty przy ul. Reja 9 w Warszawie. O dokładnej godzinie spotkania aktorzy zostaną poinformowani indywidualnie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5 lipca 2017 r. na stronie Teatru Ochoty.