Polowanie na motyle / edycja musicalowa

Edycja musicalowa | termin realizacji: 2017 r.

dla kogo: młodzi aktorzy z umiejętnościami wokalno-instrumentalnymi

etapy konkursu: zgłoszenie z listem motywacyjnym, casting muzyczny

laureaci: Karolina Michalik, Anna Wojciechowska

nagroda: udział w spektaklu muzycznym z zespołem „Mięśnie”

 


REGULAMIN KONKURSU 

Konkurs skierowany jest do śpiewających aktorów/aktorek w wieku do 30 lat z umiejętnością gry na dowolnym instrumencie muzycznym, bez stałego angażu w teatrze. Do pracy nad spektaklem zostaną zaproszone osoby posiadające dyplom aktorski szkoły teatralnej bądź będące jeszcze w trakcie studiów. Wymagana jest pełna dyspozycyjność w okresie od 15 maja do 30 czerwca 2017 r.

Konkurs przebiega dwuetapowo:

Etap I – ZGŁOSZENIA

W pierwszym etapie czekamy na zgłoszenia zawierające:

– CV ze zdjęciem portretowym, danymi kontaktowymi oraz informacją o posiadanej umiejętności gry na instrumencie muzycznym;

– jednostronicowy list motywacyjny uzasadniający wybór Teatru Ochoty jako miejsca artystycznego i zawodowego rozwoju (mile widziana znajomość spektakli z repertuaru Teatru Ochoty).

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres Teatr Ochoty, ul. Reja 9, 02-053 Warszawa do 10 maja 2017 r. z dopiskiem POLOWANIE NA MOTYLE V (liczy się data stempla pocztowego). Wyniki I etapu zostaną ogłoszone 14 maja 2017 r. na stronie internetowej Teatru Ochoty. Teatr zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Etap II – CASTING

Osoby wybrane w pierwszym etapie zostaną zaproszone do udziału w castingu, w ramach którego kandydaci zaprezentują:

– dwa dowolne utwory na instrument muzyczny (teatr może udostępnić pianino, pozostałe instrumenty we własnym zakresie). Może być to piosenka, monolog z akompaniamentem, wariacja muzyczna;

– improwizacje aktorską na zadane tematy.

Casting odbędzie się 15 maja 2017 r. w Teatrze Ochoty na ul. Reja 9.

Jury złożone z z-cy dyrektora ds. artystycznych, reżysera i twórców spektaklu wyłoni dwie osoby, które dołączą do obsady spektaklu muzycznego, którego premiera odbędzie się w czerwcu 2017 r. w Teatrze Ochoty. Każdy z aktorów otrzyma honorarium za udział w spektaklu. Wyniki II etapu zostaną ogłoszone 16 maja 2017 r. na stronie internetowej Teatru Ochoty.