Polowanie na motyle / edycja dla młodych aktorów 16-20 lat

edycja aktorska | termin zgłoszeń: 16 maja 2022 r.
dla kogo: aktorki i aktorzy w wieku 16-20 lat
etapy konkursu: zgłoszenie mailowe wraz z wykonanymi zadaniami, warsztaty z reżyserką
nagroda: angaż w spektaklu w reż. Hanny Kłoszewskiej

WYNIKI II ETAPU

Mamy wyniki! Do obsady spektaklu Hanny Kłoszewskiej wybraliśmy 8 osób:

Zuzę Tymczenko
Agatę Strugińską
Ewelinę Sawicką
Kasię Łubik
Martę Stępniewską
Julię Marciniak
Marlenę Kowalczyk
Marię Konopka

Serdecznie gratulujemy! Chcemy także bardzo podziękować wszystkim uczestnikom warsztatów! Życzymy Wam wielu sukcesów w dalszej twórczej pracy.

WYNKI I ETAPU

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu POLOWANIA NA MOTYLE dla aktorów i aktorek w wieku 16-20 lat

REGULAMIN KONKURSU
Konkurs składa się z dwóch etapów:

ETAP I – ZGŁOSZENIA
Konkurs skierowany jest do młodych aktorek i aktorów w wieku 16-20 lat. W pierwszym etapie czekamy na zgłoszenia zawierające uzupełniony formularz zgłoszeniowy oraz wykonane zadania – CV i link z nagraniem. Zgłoszenia prosimy nadsyłać w formie elektronicznej. 

Link do formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/1nDHo6aKrK-E42Now30woznViLFEWIRsr8XZNWPvJB40/edit?ts=62692dc0

Zadanie 1.
Przygotuj pierwszą stronę swojego CV*. Chcielibyśmy, aby było to cv – marzenie, twoja projekcja na rok 2042. To przestrzeń do tego żebyś zastanowił/a się:

– jak chciałbyś/chciałabyś widzieć siebie i świat za 20 lat?
– jak widzisz siebie na rynku pracy za 20 lat?

Nie hamuj swojej wyobraźni i poczucia humoru, bo w końcu kto z nas wie jak świat będzie wyglądał za 20 lat – oby jak najlepiej.
Do tworzenia CV polecamy bezpłatny portal CANVA
Skorzystaj z przygotowanego przez nas wzoru: CV

Zadanie 2.
Nagraj film (max. 3 min), w którym odpowiadasz na pytania (ok. 20 pytań i ok. 20 odpowiedzi). Chcemy poznać Ciebie poprzez miejsce i przedmioty, które Cię otaczają. To może być Twój pokój, Twoje mieszkanie/dom, Twoja dzielnica, miejsce w którym lubisz i spędzasz dużo czasu itp.

czas trwania: max 3 min
liczba pytań i odpowiedzi: 15 – 25
miejsce nagrania: miejsce, które jest dla Ciebie ważne
rekwizyty: przedmioty, które opowiadają o Tobie, są dla Ciebie ważne, które nadają charakter Twojej codzienności.
nagranie: od telefonu po kamery, tym się nie przejmuj! Może być to nagranie ciągłe, lub zmontowany filmik. Wszystkie formy są dozwolone.

Nagrany film wstaw na wybrany serwis youtube lub vimeo i prześlij nam link.

Inspiracje: 73 Questions With Emma Stone | Vogue – YouTube, 73 Questions With Zendaya | Vogue – YouTube, 73 Questions With Phoebe Waller-Bridge | Vogue – YouTube.

http://kardashianjennerpoland.blogspot.com/2016/08/73-pytania-z-kendall-jenner-vogue.html?m=1

Zgłoszenia są przyjmowane są na adres ognisko@teatrochoty.pl do dnia 16 maja 2022 r.

Do drugiego etapu zostanie zaproszonych 20 osób. Teatr zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami. Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone 24 maja 2022 r. na stronie internetowej Teatru Ochoty.

ETAP II – WARSZTATY

Osoby wybrane w pierwszym etapie zostaną zaproszone do udziału w warsztatach, poprowadzonych przez reżyserkę Hannę Kłoszewską oraz pedagogów teatru Joannę Jonczyk i Michała Domańskiego, które odbędą się 5 czerwca 2022 r. w Teatrze Ochoty. Uczestnictwo w konkursie oznacza pełną dyspozycyjność w powyższym terminie. O dokładnej godzinie spotkań aktorki i aktorzy zostaną poinformowani indywidualnie. Teatr nie rekompensuje kosztów podróży i noclegów.

Konkurs zakończy się 7 czerwca 2022 r. wyborem 8 osób, które wejdą do obsady spektaklu w reżyserii Hanny Kłoszewskiej.

Teatr Ochoty zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania uzasadnienia decyzji.

Harmonogram pracy:
25-26 czerwca – pierwsze warsztaty dla aktorek i aktorów
Próby planujemy rozpocząć w drugiej połowie sierpnia. Premiera spektaklu odbędzie się w październiku 2022 r.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Po przesłaniu zgłoszenia na adres teatru administratorem danych osobowych będzie Teatr Ochoty z siedzibą w Warszawie, przy ul. Reja 9, 02-513 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd m.st. Warszawy pod nr RIA 152/85 (dalej: „Teatr”).

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Teatru Ochoty jest Pani Małgorzata Błasińska, e-mail: m.blasinska@teatrochoty.pl.

Teatr będzie przetwarzać dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyłącznie w celach związanych z konkursem Polowanie na motyle / edycja graficzna, przy czym przetwarzanie będzie się odbywać zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zamknięcia procesu konkursowego lub cofnięcia przez uczestnika/uczestniczkę zgody.

Zgodnie z RODO, przysługuje uczestnikowi/uczestniczce prawo do: dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) danych; żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z tych praw może uczestnik/uczestniczka skorzystać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Teatru Ochoty. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie może spowodować niemożliwość uwzględnienia uczestnika/uczestniczki ww. konkursie. W każdej chwili przysługuje uczestnikowi/uczestniczce prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem.