Polowanie na motyle / edycja aktorska

edycja aktorska | termin zgłoszeń: 11 kwietnia 2022 r.
dla kogo: absolwenci/absolwentki kierunków aktorskich jednej z trzech państwowych uczelni teatralnych i filmowych (Warszawa, Białystok, Kraków, Wrocław, Łódź)
etapy konkursu:
zgłoszenie mailowe z wideoprezentacją, trzydniowe warsztaty z reżyserami
nagroda:
angaż w trzech spektaklach w sezonie 2022/2023 i 2023/2024 w reżyserii Piotra Ratajczaka, Igora Gorzkowskiego, Rafała Szumskiego

WYNIKI II ETAPU

Przedstawiamy nowy zespół Teatru Ochoty wyłoniony w II etapie konkursu POLOWANIE NA MOTYLE dla aktorów i aktorek młodego pokolenia:

Czarnecka Martyna
Litvinovitch Jan
Łabno Agata
Orliński Filip
Żygadło Konrad.

Pozostałym uczestnikom i uczestniczkom II etapu bardzo dziękujemy za wspólny czas i życzymy wszystkiego dobrego!

WYNIKI I ETAPU

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu POLOWANIA NA MOTYLE dla aktorów i aktorek młodego pokolenia

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs składa się z dwóch etapów:

ZGŁOSZENIA

Konkurs skierowany jest do dyplomowanych aktorów i aktorek, którzy, które:

– ukończyli jedną z trzech państwowych uczelni teatralnych i filmowych (Warszawa, Białystok, Kraków, Wrocław, Łódź – kierunki aktorskie),

– roczniki dyplomowe 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019

– nie posiadających stałego angażu w teatrze,

– dyspozycyjni w sezonie 2022/23 i 2023/2024 od sierpnia 2022 do lipca 2024,

W pierwszym etapie czekamy na zgłoszenia w formie elektronicznej zawierające: CV z klauzulą RODO, wypełnioną ankietę oraz krótkie video (do 2 min. max), w którym każdy z uczestników dowolnie zinterpretuje temat „Na co komu teatr!”

Pobierz: Ankieta zgłoszeniowa do konkursu POLOWANIE NA MOTYLE_edycja aktorska.

Zgłoszenia są przyjmowane są na adres motyle@teatrochoty.pl do dnia 11 kwietnia 2022 r.

Do drugiego etapu zostanie zaproszonych 30 osób. Teatr zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami. Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone 25 kwietnia 2022 r. na stronie internetowej Teatru Ochoty.

 ETAP II

Osoby wybrane w pierwszym etapie zostaną zaproszone do udziału w trzydniowych warsztatach, poprowadzonych przez Piotra Ratajczaka, Igora Gorzkowskiego i  Rafała Szumskiego, które odbędą się w dniach 1-3 maja 2022 r. na scenie Teatru Ochoty. Uczestnictwo w konkursie oznacza pełną dyspozycyjność w powyższym terminie. O dokładnej godzinie spotkań aktorzy zostaną poinformowani indywidualnie. Teatr nie rekompensuje kosztów podróży i noclegów.

Konkurs zakończy się 9 maja 2022 r.  wyborem 4 osób,  które wejdą do obsady trzech premier sezonów 2022/23 i 2023/2024  Teatru Ochoty.

Teatr Ochoty zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania uzasadnienia decyzji.

 

TERMINARZ SEZONU  2022/23 i 2023/2024

sierpień – wrzesień 2022 – próby i premiera  spektaklu w reż. Piotra Ratajczaka

styczeń – luty – marzec 2023 – próby i premiera  spektaklu w reż. Igora Gorzkowskiego

sierpień – wrzesień – październik 2023 – próby i premiera spektaklu w reż. Rafała Szumskiego

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Po przesłaniu zgłoszenia na adres teatru administratorem danych osobowych będzie Teatr Ochoty z siedzibą w Warszawie, przy ul. Reja 9, 02-513 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd m.st. Warszawy pod nr RIA 152/85 (dalej: „Teatr”).
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Teatru Ochoty jest Pani Małgorzata Błasińska, e-mail: m.blasinska@teatrochoty.pl.
  3. Teatr będzie przetwarzać dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyłącznie w celach związanych z konkursem Polowanie na motyle / edycja graficzna, przy czym przetwarzanie będzie się odbywać zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zamknięcia procesu konkursowego lub cofnięcia przez uczestnika/uczestniczkę zgody.
  4. Zgodnie z RODO, przysługuje uczestnikowi/uczestniczce prawo do: dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) danych; żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z tych praw może uczestnik/uczestniczka skorzystać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Teatru Ochoty. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie może spowodować niemożliwość uwzględnienia uczestnika/uczestniczki ww. konkursie. W każdej chwili przysługuje uczestnikowi/uczestniczce prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem.