Polowanie na motyle / edycja aktorska III

edycja aktorska | termin zgłoszeń: 26.10.2020
dla kogo:
absolwenci/absolwentki kierunków aktorskich jednej z trzech państwowych uczelni teatralnych i filmowych (Warszawa, Białystok, Kraków, Wrocław, Łódź)
etapy konkursu:
zgłoszenie mailowe z wideoprezentacją, czterodniowe warsztaty z reżyserami 
nagroda:
angaż w czterech spektaklach w sezonie 2020/2021 i 2021/2022 w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej, Zofii Gustowskiej, Michała Zdunika, Igora Gorzkowskiego

Laureaci III edycji aktorskiej konkursu POLOWANIE NA MOTYLE:  Paweł Janyst, Malwina Laska, Irmina Liszkowska, Krzysztof Oleksyn, Michał Pawlik.


REGULAMIN KONKURSU

Konkurs składa się z dwóch etapów:

ZGŁOSZENIA

Konkurs skierowany jest do dyplomowanych aktorów i aktorek, którzy, które:

– ukończyli jedną z trzech państwowych uczelni teatralnych i filmowych (Warszawa, Białystok, Kraków, Wrocław, Łódź – kierunki aktorskie),

– roczniki dyplomowe 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017

– nie posiadających stałego angażu w teatrze,

– dyspozycyjni w sezonie 2020/2021 i 2021/2022 od stycznia 2021 do grudnia 2021

W pierwszym etapie czekamy na zgłoszenia w formie elektronicznej zawierające: CV z klauzulą RODO, wypełnioną ankietę oraz krótkie video (do 3 min. max), w którym każdy z uczestników dowolnie zinterpretuje temat „Moje życie w sztuce”. Pobierz Ankieta zgłoszeniowa do konkursu POLOWANIE NA MOTYLE_edycja aktorska.

Zgłoszenia są przyjmowane są na adres motyle@teatrochoty.pl do dnia 26 października 2020 roku do godz. 22.00

Do drugiego etapu zostanie zaproszonych 30 osób. Teatr zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami. Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone 2 listopada 2020 roku na stronie internetowej Teatru Ochoty.

ETAP II

Osoby wybrane w pierwszym etapie zostaną zaproszone do udziału w czterodniowych warsztatach, poprowadzonych kolejno przez Igora Gorzkowskiego, Michała Zdunika, Zofię Gustowską oraz Małgorzatę Bogajewską, które odbędą się w dniach 9– 12 listopada 2020 r. na scenie Teatru Ochoty. Uczestnictwo w konkursie oznacza pełną dyspozycyjność w powyższym terminie. O dokładnej dacie i godzinie spotkań aktorzy zostaną poinformowani indywidualnie. Teatr nie rekompensuje kosztów podróży i noclegów.

Konkurs zakończy się 13 listopada wyborem 5 osób, które wejdą do obsady czterech premier sezonów 2020/2021 i 2021/2022 Teatru Ochoty.

Teatr Ochoty zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania uzasadnienia decyzji.

TERMINARZ SEZONU 2020/2021 i 2021/2022

styczeń – próby | 27 lutego 2021 – premiera „Tramwaj zwany pożądaniem” Tennessee Williams’a w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej

luty, marzec – próby | 17 kwietnia 2021 – premiera „Przebudzenie wiosny” Franka Wedekind’a w reżyserii Zofii Gustowskiej

sierpień – próby | 25 września 2021 – premiera wybranych opowiadań Kafki w reżyserii Michała Zdunika

październik, listopad – próby | 4 grudnia 2021 – premiera „Młokos” Fiodora Dostojewskiego w reżyserii Igora Gorzkowskiego

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Po przesłaniu zgłoszenia na adres teatru administratorem danych osobowych będzie Teatr Ochoty z siedzibą w Warszawie, przy ul. Reja 9, 02-513 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd m.st. Warszawy pod nr RIA 152/85 (dalej: „Teatr”).

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Teatru Ochoty jest Pani Małgorzata Błasińska, e-mail: m.blasinska@teatrochoty.pl.

3. Teatr będzie przetwarzać dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyłącznie w celach związanych z konkursem Polowanie na motyle / edycja graficzna, przy czym przetwarzanie będzie się odbywać zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zamknięcia procesu konkursowego lub cofnięcia przez uczestnika/uczestniczkę zgody.

4. Zgodnie z RODO, przysługuje uczestnikowi/uczestniczce prawo do: dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) danych; żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z tych praw może uczestnik/uczestniczka skorzystać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Teatru Ochoty. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie może spowodować niemożliwość uwzględnienia uczestnika/uczestniczki ww. konkursie. W każdej chwili przysługuje uczestnikowi/uczestniczce prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem.