Polowanie na motyle / druga edycja graficzna

 

Druga edycja graficzna: marzec – kwiecień 2023 r.
dla kogo: graficy i ilustratorzy do 35 roku życia
termin wysyłania zgłoszeń: 31 marca 2023 r.
nagroda: 3 000 zł

REGULAMIN KONKURSU 

W związku z realizacją projektu pod nazwą Teatr Neuroróżnorodny – Teatr Ochoty dla osób neuroatypowych i z niepełnosprawnością intelektualną, finansowanego przez PFRON w ramach programu Kultura bez barier”, ogłaszamy otwarty konkurs na grafikę/ilustrację przyjazną sensorycznie.

Celem projektu Teatr neuroróżnorodny” jest  włączenie osób neuroróżnorodnych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną do grona odbiorców Teatru Ochoty. Zwycięska grafika/ilustracja będzie towarzyszyła działaniom edukacyjnym zaprojektowanym wokół spektaklu Pustostany” w reżyserii Hanny Kłoszewskiej. Spektakl jest oparty na książce Doroty Kotas i przedstawia perspektywę osoby neuroróżnorodnej. 

Konkurs skierowany jest do twórców indywidualnych: grafików i ilustratorów do 35 roku życia. Do konkursu nie będą przyjmowane prace dużych agencyjnych zespołów graficznych. Grafika/ilustracja konkursowa powinna wpisywać się zarówno w ideę przedstawienia, jak i w cel projektu Teatr neuroróżnorodny”

I. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 1. Zgłoszenie do konkursu składa się z:

a) skanu odręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o autorstwie i zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

Pobierz formularz.

b) prezentacji pdf jednego projektu grafiki/ilustracji z informacjami na temat idei artystycznej, użytych środków i technik wraz z wizualizacją przestrzennego, poligraficznego i cyfrowego potencjału ww. grafiki na następujących polach eksploatacji: kampania outdoorowa (np. ekrany, plakaty, citylighty), kampania digitalowa (np. banery, posty i relacje FB/Insta, animacja)

c) pojedynczych plików png przedstawiających projekt grafiki/ilustracji  (do 2 MB każdy o rozdzielczości przynajmniej 300 dpi);

d) portfolio artystycznego autora/autorki projektu;

2. Zgłoszenia składające się ze wszystkich ww. elementów należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: motyle@teatrochoty.pl do dnia 31 marca 2023 r.

W tytule wiadomości należy wpisać „Polowanie na motyle / druga edycja graficzna”.

 1. Do konkursu będą przyjmowane tylko kompletne zgłoszenia zawierające wszystkie ww. elementy.

II. REFERENCJE I KONSULTACJE

 1. Projekt może nawiązywać do komunikacji wizualnej Teatru Ochoty i identyfikacji graficznej spektaklu „Pustostany” w reżyserii Hanny Kłoszewskiej. 

Logotyp Teatru Ochoty

Księga komunikacji wizualnej Teatru Ochoty

Pustostany – materiały wizualne

 1. Przed przesłaniem zgłoszenia autorzy mogą wziąć udział w indywidualnej, mailowej konsultacji ze specjalistką ds. kreacji i komunikacji Teatru Ochoty. Pytania prosimy przesyłać na adres: a.cygankiewicz@teatrochoty.pl

III. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Zwycięski projekt wyłoni jury składające się z zespołu Teatru Ochoty
 2. Teatr Ochoty zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania uzasadnienia decyzji.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 kwietnia 2023 r. na stronie internetowej Teatru Ochoty. Teatr Ochoty skontaktuje się mailowo i telefonicznie z autorem/ autorką zwycięskiej grafiki.

IV. NAGRODA

 1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową wysokości 3000 brutto wypłaconą w oparciu o umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.
 2. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do przekazania Teatrowi projektu w formie grafiki wektorowej.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Po przesłaniu zgłoszenia na adres teatru administratorem danych osobowych będzie Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Reja 9, 02-513 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd m.st. Warszawy pod nr RIA 152/85 (dalej: „Teatr”).
 2. Inspektor danych osobowych: e-mail: iod@teatrochoty.pl
 3. Teatr będzie przetwarzać dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyłącznie w celach związanych z konkursem Polowanie na motyle / edycja graficzna, przy czym przetwarzanie będzie się odbywać zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zamknięcia procesu konkursowego lub cofnięcia przez uczestnika/uczestniczkę zgody.
 4. Zgodnie z RODO, przysługuje uczestnikowi/uczestniczce prawo do: dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) danych; żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z tych praw może uczestnik/uczestniczka skorzystać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Teatru Ochoty. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie może spowodować niemożliwość uwzględnienia uczestnika/uczestniczki ww. konkursie. W każdej chwili przysługuje uczestnikowi/uczestniczce prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem.