Nagroda im. Haliny Machulskiej 2022

W 2020 roku, świętując jubileusz 50 lecia naszego Teatru, powołaliśmy Nagrodę imienia Haliny Machulskiej. Nagradzamy nią artystki i artystów, pedagogów i pedagożki, osoby zajmujące się edukacją teatralną i artystyczną, którzy swoją pracą inicjują i konsekwentnie pielęgnują działania twórczych społeczności.

Nagroda ma wymiar finansowy, a wyboru dokonywać będzie Kapituła złożona z laureatek poprzednich edycji Nagrody, ekspertek w dziedzinie edukacji i pedagogiki teatralnej. 

Wprowadzamy w tym roku dwa etapy wyboru. W pierwszym etapie Kapituła Nagrody wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń 5 nominacji do Nagrody im. Haliny Machulskiej. Ogłoszone publicznie nominacje pozwolą nam opowiedzieć o osobach działających w obszarze nowoczesnej edukacji teatralnej. W drugim etapie Kapituła Nagrody wybierze spośród nominowanych laureata lub laureatkę Nagrody im. Haliny Machulskiej, których poznamy podczas uroczystej gali.

Przyznając Nagrodę im. Haliny Machulskiej, zależy nam na uhonorowaniu osób, które inspirują do samodzielnej pracy i rozwoju, nie zatrzymując się wyłącznie na spektakularnych efektach scenicznych. Chcemy tą nagrodą podkreślić rolę sztuki jako narzędzia inkluzywnego, wzmacniającego więzi i uwrażliwiającego społecznie. Jednocześnie działaniem tym pragniemy wyeksponować postać współzałożycielki Teatru i jej dorobek.