Nagroda im. Haliny Machulskiej 2022

W 2020 roku, świętując jubileusz 50 lecia naszego Teatru, powołaliśmy Nagrodę imienia Haliny Machulskiej. Nagradzamy nią artystki i artystów, pedagogów i pedagożki, osoby zajmujące się edukacją teatralną i artystyczną, którzy swoją pracą inicjują i konsekwentnie pielęgnują działania twórczych społeczności.

Nagroda ma wymiar finansowy, a wyboru dokonywać będzie Kapituła złożona z laureatek poprzednich edycji Nagrody, ekspertek w dziedzinie edukacji i pedagogiki teatralnej. 

Wprowadzamy w tym roku dwa etapy wyboru. W pierwszym etapie Kapituła Nagrody wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń 5 nominacji do Nagrody im. Haliny Machulskiej. Ogłoszone publicznie nominacje pozwolą nam opowiedzieć o osobach działających w obszarze nowoczesnej edukacji teatralnej. W drugim etapie Kapituła Nagrody wybierze spośród nominowanych laureata lub laureatkę Nagrody im. Haliny Machulskiej, których poznamy podczas uroczystej gali.

Kapituła Konkursu, złożona z dotychczasowych laureatek Nagrody im. Haliny Machulskiej: Aleksandry Barczyk, Doroty Kowalkowskiej, Anny Rochowskiej i Grażyny Wydrowskiej, oraz przedstawicielek Teatru Ochoty: Joanny Nawrockiej i Marzeny Kruszko-Uszyńskiej, po wnikliwym przejrzeniu 41 zgłoszeń wybrało 5 nominacji do tegorocznej Nagrody: Dariusz Wychudzki i Monika Kazimierczyk (Teatr Przebudzeni), Katarzyna Peplińska-Pietrzak (Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu), Mirosława Krymska (Suwalski Ośrodek Kultury), Ewa Orzechowska (grupa teatralna Brzozaki), Maciej Dziaczko (IIILO im.S.Batorego w Chorzowie). Gratulujemy nominantom, a laureata/laureatkę poznamy już 30 października na uroczystej gali wręczenia Nagrody im. Haliny Machulskiej.

Przyznając Nagrodę im. Haliny Machulskiej, zależy nam na uhonorowaniu osób, które inspirują do samodzielnej pracy i rozwoju, nie zatrzymując się wyłącznie na spektakularnych efektach scenicznych. Chcemy tą nagrodą podkreślić rolę sztuki jako narzędzia inkluzywnego, wzmacniającego więzi i uwrażliwiającego społecznie. Jednocześnie działaniem tym pragniemy wyeksponować postać współzałożycielki Teatru i jej dorobek.