Polowanie na motyle | edycja aktorska <18

edycja aktorska <18 | termin realizacji: maj-wrzesień 2018 r.

dla kogo:
młodzi aktorzy w wieku 14-17 lat

etapy konkursu:
zgłoszenie z autorskim filmikiem, warsztaty castingowe

nagroda:
udział w spektaklu w reżyserii Konrada Dworakowskiego


POLOWANIE NA MOTYLE IX
SPEKTAKL Z UDZIAŁEM MŁODYCH AKTORÓW <18

Konkurs skierowany jest do młodych aktorek i aktorów urodzonych w latach 2000-2004, spośród których zostaną wyłonione dwie obsady najnowszego spektaklu Teatru Ochoty. Za warsztatową pracę i reżyserię spektaklu odpowiadać będzie Konrad Dworakowski. Premierę zaplanowano na wrzesień 2018 roku, po czym spektakl prezentowany będzie regularnie w ramach repertuaru Teatru Ochoty co najmniej do lipca 2019 roku.

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – zgłoszenia

W pierwszym etapie należy przesłać na adres motyle@teatrochoty.pl:

  • skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej
  • link do autorskiego filmiku, nie dłuższego niż 2 minuty, który odpowiada na pytanie „Co cię wkurza?”

(Film prosimy umieścić w dowolnym repozytorium plików: własnej chmurze lub w serwisie wideo np. YouTube, Vimeo i in.)

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 kwietnia 2018 do godz. 24.00.

Spośród nadesłanych zgłoszeń jury złożone z reżysera spektaklu i wybranych pracowników Teatru wybierze do 30 propozycji. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone 23 kwietnia 2018 r. na stronie Teatru Ochoty www.teatrochoty.pl.

II etap – warsztaty castingowe

Osoby wybrane w pierwszym etapie zostaną zaproszone na warsztaty castingowe prowadzone przez reżysera i pracowników Teatru w dniach 28-29 kwietnia 2018 r. Po warsztatach reżyser dokona wyboru pierwszej i drugiej obsady spektaklu.

Wyniki II etapu zostaną ogłoszone 30 kwietnia 2018 r. na stronie www.teatrochoty.pl.

Uczestnicy warsztatów muszą dostarczyć wypełnioną i podpisaną zgodę opiekunów/rodziców na udział w castingu, warsztatach, próbach i spektaklu, pobraną z niniejszej strony.

III etap – realizacja spektaklu

Wybrane osoby zostaną zaproszone do pracy nad spektaklem teatralnym. Praca obejmie:

  • warsztat przygotowawczy w dniach 14-16 maja 2018 r.
  • próby do spektaklu w dniach 13-26 sierpnia 2018 r., zakończone pokazem pracy
  • próby wznowieniowe wraz z premierą spektaklu w dniach 20-23 września 2018 r.

Wybrane osoby powinny uczestniczyć we wszystkich wymienionych warsztatach i próbach. Zrealizowany spektakl będzie regularnie prezentowany w siedzibie Teatru Ochoty, nie krócej niż do lipca 2019 r. Aktorzy otrzymają honoraria za przygotowanie roli, a także za każdy występ w spektaklu. Teatr nie zwraca kosztów dojazdu do Warszawy i noclegów, koniecznych dla udziału w próbach i spektaklach.

Informacji w sprawie konkursu udziela Małgorzata Błasińska: tel. 533 901 020