O nas

Teatr Ochoty to jeden z najmniejszych teatrów miejskich w Warszawie. Od 2010 roku prowadzony jest przez artystów i menedżerów związanych z niezależną grupą Studio Teatralne Koło. Doświadczenie z działalności pozarządowej przenosimy na instytucję publiczną; chcemy stworzyć miejsce, które oferuje wysokie wartości artystyczne i rozwija wrażliwość i kreatywność naszych widzów.

Przeprowadzony w latach 2011-2014 remont budynku Teatru Ochoty był jednym z zadań Projektu pn.„Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno – kulturowym”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy:

http://europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/rewitalizacja-wybranych-obszarow-kryzysowych-mst-warszawy-w-aspekcie-ochrony-zabyt

Teatr Ochoty to:

  • profesjonalna twórczość teatralna premiery tworzone w oparciu o literaturę XIX i XX w. wraz z działaniami prezentującymi kontekst dzieła
  • edukacja i pedagogika teatralna
     regularne zajęcia i warsztaty teatralne dla wszystkich grup wiekowych
  • działalność artystyczno-społeczna
    akcje parateatralne realizowane w otoczeniu teatru, wspólnie ze społecznością lokalną

Ochota – nazwa dzielnicy, w której działamy – to dla nas ważne słowo.
Mamy ogromną ochotę na teatr.

Teatr Ochoty jest instytucją kultury m. st. Warszawy

Teatr Ochoty w „Atlasie teatralnym stolicy” Tomasza Miłkowskiego

Dodaj komentarz